King County logo
v1.0.0

Thành phố Newcastle

Hội đồng Vị trí Số 6

Paul Charbonneau

Paul Charbonneau

12636 SE 79TH CT

NEWCASTLE, WA 98056

(425) 635-8231

paul.l.charbonneau@gmail.com

paulforall.org

Education: Đại học Occidental, Cử nhân Khoa học Xã hội Ngành Khoa học Chính trị. Nghiên cứu sinh Ngành Chính sách Công, Đại học Michigan. Trung học Phổ thông Hazen.
Occupation: Giám đốc Chương trình, Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần. Trợ lý Huấn luyện viên, Hazen.
Statement:

Là một cư dân từ năm 1999, tôi đang tranh cử với tư cách là Thành viên Hội đồng đầu tiên của Newcastle lớn lên tại thành phố này để trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho nhu cầu của cộng đồng khi Quận King thay đổi. Tôi đã tổ chức về mặt chính trị và vận động vì sức khỏe tâm thần ở các cấp quốc gia, tiểu bang và địa phương, đồng thời sẽ mang trải nghiệm này đến với Newcastle. 

 

Hội đồng của chúng ta đã không vận động cơ quan lập pháp chia sẻ ngân quỹ của tiểu bang. Tôi sẽ đấu tranh để nhận được từng đô la mà chúng ta có thể nhận để giảm bớt gánh nặng tài chính cho cư dân của mình. Tôi sẽ xem xét tình trạng phân cực địa phương; làm việc với các học khu của chúng ta và hỗ trợ an toàn công cộng. Tôi đã bắt đầu xây dựng các mối quan hệ bền chặt sẽ đưa thành phố của chúng ta tiến về phía trước.

 

Được ủng hộ: Các ứng viên đắc cử của Tiểu bang Lisa Wellman, My-Linh Thai, Tana Senn, Marcie Maxwell, Steve Bergquist, David Hackney. Thị trưởng Linda Newing. Các Thành viên Hội đồng Tony Ventrella, Ariana Sherlock, Tom Magers, Jean Garber, Carol Simpson, Claudia Hirschey. Hội đồng Giáo dục Shelby Scovel, Pam Teal, Marnie Maraldo, Avanti Bergquist, Gloria Hodge.

Frank Irigon

Frank Irigon

13512 SE 75TH ST

NEWCASTLE, WA 98059

(206) 714-1871

frank.irigon@gmail.com

Education: Bằng Cử nhân và Thạc sĩ Công tác Xã hội (Dịch vụ Cộng đồng và Tổ chức), Đại học Washington
Occupation: Quản trị viên Dịch vụ Xã hội đã nghỉ hưu, Cựu chiến binh Quân đội Hoa Kỳ
Statement:

Newcastle là nhà kể từ trước khi sát nhập. Tôi lo ngại về sự thay đổi trong chính sách tài chính của thành phố từ một ngân sách cân bằng với các khoản lợi tức trở thành một ngân sách phải dựa vào các loại thuế mới. Điều này buộc phải thay đổi và tôi có thể làm được điều đó. Tôi là giám đốc điều hành của một số tổ chức phi lợi nhuận và phục vụ trong nhiều hội đồng quản trị. Trong Hội đồng Quản trị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Renton, tôi giám sát ngân sách hơn $25 triệu cho việc giáo dục của một bộ phận sinh viên lớn và đa dạng. Vào năm 2020, tôi đã đảm bảo khoản trợ cấp $25,000 của chính phủ cho một tổ chức phi lợi nhuận. 
 

Các ưu tiên của tôi: an toàn công cộng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu của thành phố, bảo trì các công viên và đường mòn, và cân đối ngân sách. Tôi ủng hộ sự phát triển bền vững với nhà ở giá cả phải chăng mà không ảnh hưởng đến môi trường hoặc chất lượng cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ phục vụ quý vị đầy kính trọng như cách tôi đã phục vụ Quân đội Hoa Kỳ. 
 

Được sự ủng hộ từ: Ủy viên Hội đồng Trước đây và Hiện tại Tom Griffin, Dave Mitchell, John Drescher, Bill Erxleben, Gordon Bisset và APACE.

27 vi-VN Production