King County logo
v1.0.0

Thành phố Mercer Island

Hội đồng Vị trí Số 6

Kate Akyuz

Kate Akyuz

7683 SE 27TH STREET, #435

MERCER ISLAND, WA 98040

(206) 636-2849

projectkate@gmail.com

www.kateakyuz.com

Education: Cử nhân Lâm nghiệp Đô thị, Đại học Washington; Thạc sĩ Khoa học Rừng và Hệ Sinh thái, Đại học Tiểu bang New York
Occupation: Quản lý Dự án Vốn, Công viên/Tài nguyên Thiên nhiên Quận King; Trưởng Nhóm Nữ Hướng đạo sinh
Statement:

Là một nhà khoa học môi trường, một người mẹ và một tình nguyện viên, tôi đang tranh cử vào Hội đồng Thành phố với mong muốn đảm bảo Hội đồng của chúng ta phản ánh các giá trị chung của cộng đồng. Chúng ta có thể chung tay làm tốt hơn.

 

Các ưu tiên của tôi là tài trợ toàn bộ cho Dịch vụ Gia đình và Thanh niên MI, bảo vệ các công viên, đa dạng hóa các lựa chọn nhà ở cho người lao động có thu nhập trung bình và người cao niên muốn giảm quy mô, thay thế kịp thời hệ thống nước của chúng ta để đảm bảo nước uống an toàn, và tạo ra một tầm nhìn chung cho cộng đồng về một trung tâm thành phố sôi động và an toàn. Tôi hỗ trợ Sở Cứu hỏa của chúng ta và sẽ phản đối hoạt động kiểm soát việc thuê ngoài đối với các sở lớn hơn nhiều như Bellevue hoặc Eastside Fire.

 

Được sự ủng hộ từ: Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King, Lính cứu hỏa Mercer Island, Liên minh Sử dụng Súng Có trách nhiệm, Thượng nghị sĩ Lisa Wellman, Dân biểu Tana Senn & My-Linh Thai, cựu Dân biểu Judy Clibborn, Ủy viên Hội đồng Quận Claudia Balducci, Ủy viên Hội đồng Thành phố Dave Rosenbaum, Wendy Weiker, Craig Reynolds, và nhiều người khác. Nhưng sự ủng hộ của quý vị là quan trọng nhất. Tôi hy vọng được sự bầu chọn của quý vị.

Lisa Anderl

Lisa Anderl

PO BOX 1493

MERCER ISLAND, WA 98040

(206) 841-0207

lisa@lisaformi.com

www.LisaforMI.com

Education: Cử Nhân Ngôn ngữ Ý tại Đại Học Gonzaga; Tiến sĩ Luật tại Trường Luật, Đại học Gonzaga (summa cum laude)
Occupation: Luật Sư; Ủy viên Hội đồng, Hội đồng Thành phố Mercer Island
Statement:

Là một cư dân 22 năm sinh sống ở Mercer Island, tôi vinh dự được phục vụ cho Hội đồng của chúng ta. Trong nhiệm kỳ của mình, các đồng nghiệp và tôi đã phối hợp với Quản lý Thành phố lèo lái thành phố tránh khỏi cuộc khủng hoảng tài chính được dự báo trước đó và mang lại thặng dư tài chính. Các cơ quan của thành phố đã được cơ cấu lại; Thành phố hiện đang hoạt động hiệu quả hơn. Các ưu tiên của tôi vẫn không thay đổi: hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thực thi pháp luật và an toàn công cộng; quản lý tài chính thận trọng; vận động chính sách phương tiện giao thông cho cư dân Đảo – duy trì Sound Transit theo cam kết, bảo tồn các công viên và không gian mở cũng như các khu dân cư dành cho một gia đình.

Tôi sẽ tiếp tục vận động cho các nhu cầu của cộng đồng, như khi tôi bỏ phiếu để duy trì ngân sách cho các cố vấn học đường và bảo vệ các công viên của chúng ta. Tôi cũng đang tìm kiếm các cơ hội để tăng cường hoạt động bán lẻ ở Trung tâm Thành phố.

Tôi tự hào nhận được sự ủng hộ của các thành viên cộng đồng địa phương, bao gồm Ủy viên Hội đồng Nice và Jacobson, chứ không phải vì lợi ích ngoài đảo. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì quyền lợi của quý vị - hãy bầu chọn cho Lisa!

27 vi-VN Production