Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Medina

Hội đồng Vị trí Số 1

Jessica L. Rossman

Jessica L. Rossman

7814 NE 14TH ST

MEDINA, WA 98039

JLRossman@outlook.com

Education: Tiến sĩ Luật, Trường Luật Stanford; Cử nhân Khoa học Xã hội (Sinh học và Xã hội học), Đại học Cornell
Occupation: Thị trưởng (2020-2021), Phó Thị trưởng (2018-2019), Hội đồng Thành phố Medina; Luật sư; Phụ huynh
Statement:

     Medina là cộng đồng tuyệt vời, một thị trấn nhỏ đặc biệt nằm gần các thành phố lớn. Tôi tham gia Hội đồng Thành phố Medina vào năm 2018 trong vai trò luật sư, phụ Huynh của hai cậu con trai nhỏ, ủy viên Hội đồng Quy hoạch, và cựu đồng chủ tịch của Medina Days. Với những kinh nghiệm đó, cùng kiến thức sâu rộng tích lũy được từ nhiệm kỳ đầu tiên làm việc trong Hội đồng, tôi đang tranh cử để tiếp tục được phục vụ cộng đồng này khi chúng ta đang cố gắng duy trì tính độc đáo và thân thiện với các gia đình trong áp lực căng thẳng về phát triển khu vực.

     Trong vai trò ủy viên hội đồng kiêm Thị trưởng đương nhiệm, tôi đã thúc đẩy các ưu tiên có lợi cho người dân, bao gồm: tăng cường nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông; sử dụng ngân sách có trách nhiệm và rõ ràng (hiện nay thành phố đang cung cấp bản ghi nhớ chi tiết “Tóm tắt Chi tiêu Ngân sách”); và các diễn đàn cộng đồng. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng đến tính minh bạch, trách nhiệm, xây dựng cộng đồng, tôn trọng tổ chức tốt các cuộc họp, chủ động quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.  

     Tôi thích thảo luận về các vấn đề của thành phố, và tôi luôn sẵn sàng mở lòng để lắng nghe những quan điểm và mối quan tâm khác nhau của các đối tượng cư dân. Tôi đánh giá rất cao sự ủng hộ của quý vị dành cho tôi.

27 vi-VN Production