Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Maple Valley

Hội đồng Vị trí Số 6

Dana Parnello

Dana Parnello

23003 SE 238TH ST

MAPLE VALLEY, WA 98038

(206) 484-6065

danaparnello@gmail.com

www.facebook.com/DanaParnelloForCityCouncil

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên: Phân tích & Hoạch định Chính sách Môi trường, Đại học California tại Davis và Bằng Thạc sĩ: Quản trị Giải trí, UNC-Greeley
Occupation: https://www.linkedin.com/in/danaparnello
Statement:

Dân số đang tăng nhanh hơn trong các cộng đồng như Maple Valley. Các khu dân cư yên tĩnh, các sự kiện phong phú, những con đường mòn tuyệt vời, các công viên, các trường học, lối vào vùng hoang dã hẻo lánh và các nhà tuyển dụng lớn; chúng ta đang trở thành một điểm nóng. Một số nói rằng chúng ta đang phát triển, một số nói rằng chúng ta đang lớn vượt ra khỏi những gì đang sống tại đây. Tăng trưởng xuất hiện.

Chúng ta có thể biến sự tăng trưởng thành sự thật với quyết tâm hoặc để mặc nó hoạt động và trở thanh bất kỳ thị trấn nào tại Hoa Kỳ. Liệu chúng ta có muốn một nhận diện rõ ràng - một Thị Trấn thực sự với không gian tụ họp công cộng, các hoạt động như công viên Spray / Splash, một Đu dây mạo hiểm, có thể là một thị trường quanh năm (hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương, nông dân, nghệ nhân) với rừng hoạt động được duy trì trên Ủy ban Di Sản, đôi khi có thể là Nhà câu lạc bộ cộng đồng (cũng phù hợp với người chơi golf & Putt golf) và thích hợp để tổ chức các buổi nghỉ ngơi của lãnh đạo hoặc các sự kiện nhỏ của công ty?

Chúng ta đang ở vị trí tốt nhất trong lịch sử của thành phố để biến những ý tưởng tuyệt vời trở thành hiện thực. Chia sẻ nhiều hơn những ý tưởng của quý vị và cùng nhau biến chúng thành hiện thực!

27 vi-VN Production