King County logo
v1.0.0

Thành phố Maple Valley

Hội đồng Vị trí Số 2

Linda Olson

Linda Olson

PO BOX 1187

MAPLE VALLEY, WA 98038

(206) 713-5431

linda.olson98038@gmail.com

Education: Đại học Northwest, Bằng Cao đẳng Kinh doanh
Occupation: Quản lý Mua hàng và Viễn thông Khu vực, WSDOT (đã nghỉ hưu)
Statement:

Tôi rất vinh dự được phụng sự quý vị với vai trò đại diện của quý vị tại Hội đồng Thành phố trong suốt bốn năm qua. Trong thời gian đó, chúng ta đã mở một sân bóng mới, một sân chơi hòa nhập dành cho trẻ em, bao gồm cả trẻ em có nhu cầu đặc biệt, một sân băng và một sân chơi cho các chú chó chạy nhảy không cần dây dẫn. Ngoài ra, chúng ta đã giải quyết tình trạng ùn tắc trên đường Kent-Kangley với các lối rẽ vào Vịnh Cherokee và thêm làn đường trên SR 169.  Thành phố của chúng ta vẫn ổn định qua đại dịch và cung cấp hàng nghìn đô la hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ.    

 

Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với WSDOT để cải thiện đường SR 169 đoạn qua thành phố Maple Valley và mở rộng Xa lộ 18. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản, tôi sẽ nỗ lực tìm ra những cách thức ít xâm phạm nhất để phát triển thành phố này. Tôi sẽ làm việc với các tổ chức cộng đồng của chúng ta để cung cấp các dịch vụ cho cư dân của chúng ta.

 

Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production