King County logo
v1.0.0

Thành phố Kirkland

Thẩm phán Tòa án Thành phố

John R. Olson

John R. Olson

P.O. BOX 27113

SEATTLE, WA 98165

(425) 466-0619

judgejohnolson@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội và Thạc sĩ Khoa học Tự nhiên - Đại học Washington; Tiến sĩ Luật - Trường Luật Đại học Puget Sound
Occupation: Thẩm phán Tòa án Thành phố Kirkland từ năm 2019
Statement:

Thẩm phán John Olson đã phục vụ người dân Kirkland ở lĩnh vực chuyên môn tư pháp trong hơn 17 năm - với vai trò ban đầu là Ủy viên Tòa án và hiện nay là thẩm phán làm việc toàn thời gian. Trong năm vừa qua, ông không ngừng nỗ lực phát triển Tòa án Cộng đồng dựa trên các nguồn lực hiện có của cộng đồng về nhà ở, phục hồi sau cai nghiện, sức khỏe tâm thần và giáo dục để hỗ trợ những người bị buộc tội về hành vi bất bạo động mức độ thấp để đưa cuộc sống của họ trở lại đúng hướng. Thẩm phán Olson tin tưởng vào sức mạnh của cộng đồng - nơi người dân địa phương sẽ giải quyết các vấn đề của địa phương mình.

Trước khi đảm nhận công việc tư pháp hiện tại, Thẩm phán Olson từng phục vụ các học khu trong khu vực với tư cách là viên chức điều trần về các vấn đề kỷ luật học sinh.

Thẩm phán Olson có được sự ủng hộ từ: Thị trưởng Penny Sweet, các Ủy viên Hội đồng Kirkland, Neal Black, Toby Nixon, John Pascal, và cựu Ủy viên Hội đồng Dave Asher; Thẩm phán Tòa án Tối cao Mary Yu và hơn 30 thẩm phán tòa sơ thẩm; Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King và các Đảng viên Đảng Dân chủ Khu vực thứ 1, 45 và 48.

27 vi-VN Production