Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Kirkland

Hội đồng Vị trí Số 7

Jon Pascal

Jon Pascal

9805 NE 116TH STREET, PMB #7251

KIRKLAND, WA 98034

(206) 890-3868

jonforkirkland@gmail.com

www.jonpascal.com

Education: Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật và Cử nhân Khoa học Tự nhiên về Lâm nghiệp, Đại học Washington
Occupation: Kỹ sư Vận tải; Chủ Doanh nghiệp Nhỏ ở Kirkland; Ủy viên Hội đồng Thành phố Kirkland
Statement:

Phục vụ với tư cách Ủy viên Hội đồng của quý vị là một vinh dự. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với các quý vị để tìm ra các giải pháp phổ biến có ý nghĩa để nâng cao vẻ đẹp và đáng sống của Kirkland, đồng thời quản lý sự tăng trưởng một cách có trách nhiệm.

Các ưu tiên của tôi: hỗ trợ cộng đồng phục hồi từ đại dịch; thực hiện cải tiến giao thông vận tải cho phép chúng ta đi lại an toàn và đáng tin cậy; thực hiện đầu tư thông minh vào các dịch vụ an toàn công cộng để giữ an toàn cho chúng ta; và bảo tồn khoảng không gian mở còn lại của chúng ta cho các thế hệ tương lai.

Hơn 20 năm qua, tôi đã hoạt động tình nguyện với tư cách là Ủy viên Hội đồng Giao thông và Kế hoạch, đồng sáng lập Liên minh Khu phố Finn Hill, Đồng Chủ tịch Liên minh Khu phố Kirkland, huấn luyện viên của Liên đoàn Nhỏ, và thành viên lực lượng đặc nhiệm cơ sở LWSD. Tôi đã làm cho đường phố của chúng ta an toàn hơn cho người đi bộ và người đi xe đạp, tăng cường hỗ trợ cho các dịch vụ nhân sinh, mở rộng hệ thống công viên, tạo ra nhiều lựa chọn nhà ở giá phải chăng và thúc đẩy các quy định về sử dụng đất hợp lý. Kirkland là một cộng đồng tuyệt vời và đó là lý do tại sao tôi xây dựng gia đình của mình ở đây. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production