King County logo
v1.0.0

Thành phố Kent

Thẩm phán Tòa án Thành phố Vị trí Số 2

Anthony David Gipe

Anthony David Gipe

349 16TH AVE. E. #60

SEATTLE, WA 98112

(206) 657-7356

adgipelaw@gmail.com

Education: Trường Luật, Đại học Washington
Occupation: Thẩm phán
Statement:

Anthony Gipe là một thẩm phán giàu kinh nghiệm với tám năm kinh nghiệm (toàn thời gian và như một thẩm phán được chỉ định) và 20 năm làm một luật sư tố tụng đầy thành công.  

Anthony đã cống hiến sự nghiệp của mình để phục vụ người khác và đem công lý đến cho tất cả mọi người. Anthony đã giải quyết các vấn đề pháp lý cho những người khuyết tật, trẻ em vô gia cư, gia đình nhập cư, và những vấn đề quyền công dân khác. Anthony là Chủ tịch trước đây của Hiệp hội Luật sư Tiểu bang Washington, lãnh đạo hơn 35.000 luật sư trong tiểu bang và ông đã giúp thành lập ba hiệp hội luật sư thiểu số.

Anthony hiện tại cũng là một thành viên của Ủy ban Tư pháp & Thiểu số tại Tối cao Pháp viện Tiểu bang, và là một thành viên hội đồng của Artists Trust, tổ chức hỗ trợ các nghệ sĩ ở bang Washington.

Anthony đã được đánh giá là “Đủ Tiêu chuẩn Đặc biệt” để trở thành thẩm phán xét xử bởi nhiều hiệp hội luật sư, bao gồm Liên đoàn luật sư châu Á, Qlaw, Latino / Liên đoàn luật sư, Tổ chức Nữ Luật sư Washington, Liên đoàn luật sư Loren Miller, và Liên đoàn luật sư Quận King. Anthony lớn lên tại phía tây nam Washington. Trước khi trở thành luật sư, Anthony là một cựu binh Hải quân, làm phiên dịch viên và nhà phân tích tình báo, và ông đã phục vụ trong Chiến tranh vùng Vịnh.

27 vi-VN Production