Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Kent

Thẩm phán Tòa án Thành phố Vị trí Số 1

Michael R. Frans

Michael R. Frans

12217 4TH AVE SW

SEATTLE, WA 98146

(206) 898-6110

Law98166@msn.com

Education: Tiến sĩ Luật, Khoa Luật, Đại học Seattle, Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Central Washington.
Occupation: Chánh Thẩm, Tòa án Thành phố Kent
Statement:

Phục vụ Thành phố Kent với cương vị là Thẩm phán Tòa án Thành phố trong ba năm qua là đặc quyền và vinh dự của tôi. Sau gần 20 năm, hành nghề tư nhân với tư cách là luật sư tòa sơ thẩm và hai năm làm thẩm phán tạm thời tại Tòa án Khu vực Quận King, tôi đã được bổ nhiệm vào chức vụ Ủy viên Hội đồng Tòa án tại Thành phố Kent năm 2018. Sau đó tôi đã đảm nhận vai trò của thẩm phán được bầu vào tháng 1 năm 2019 và đảm nhận chức vụ chánh thẩm vào cuối năm đó.    

Trong năm 2018, ngay trước khi bổ nhiệm, tôi đã được Hội Luật sư Đoàn Quận King đánh giá cao nhất về mặt tư pháp là "Đủ Tiêu chuẩn Đặc biệt". Trong năm 2020, tôi đã được đánh giá là "Đủ Tiêu chuẩn Đặc biệt" bởi Hội Luật sư Đoàn Loren Miller; Hiệp hội QLAW; Hiệp hội QLAW; Hội Luật sư Đoàn Nữ Luật sư Washington; Hiệp hội Washington Cardozo; và Ủy ban Đánh giá Tư pháp Liên châu Á.  

Tôi cố gắng tạo tác động tích cực tới cộng đồng này mỗi ngày tôi ngồi trên ghế quan tòa. Tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các cá nhân đứng trước tòa đều được đối xử bằng sự chính trực và tôn trọng. Tôi hi vọng được phục vụ cộng đồng này trong nhiều năm tới. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị.

27 vi-VN Production