Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Kent

Hội đồng Vị trí Số 2

Satwinder Kaur

Satwinder Kaur

PO BOX 6642

KENT, WA 98064

(206) 371-4416

kaurforkent@gmail.com

electsatwinder.com

Education: Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh về Quản lý Công nghệ, Đại học Washington, Cử nhân Nghiên cứu Kinh doanh về Chuỗi cung ứng mgmt, Kentridge Grad
Occupation: Ủy viên Hội đồng Thành phố Kent, Công nghệ Thông tin
Statement:

Tôi rất hân hạnh được đại diện cho quý vị tư cách là Ủy Viên Hội đồng. Tôi đã lắng nghe quý vị và bỏ phiếu để ủng hộ thuế thấp hơn, cải thiện cơ sở hạ tầng và giải quyết nhu cầu nhà ở. Khi COVID-19 tấn công, tôi đã ra ngoài hỗ trợ cộng đồng, cho dù đó là giao thực phẩm, cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày hay vận động để có thêm tài trợ và nguồn lực cho Nam Quận King.

Tôi tin rằng mình là người quản lý tốt các khoản thuế của chúng ta. Tôi đã vận động cho các doanh nghiệp nhỏ tại địa phương và tổ chức phi lợi nhuận để tài trợ cho Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ. Tôi tin rằng khoản tài trợ này nên được gửi trực tiếp trở lại cộng đồng của chúng ta để giúp phục hồi từ một năm rưỡi qua. 

Tôi phục vụ Kent với tư cách là chủ tịch Hội đồng Cố vấn tại Cơ quan Không khí Sạch Puget Sound, thành viên của Hội đồng Lập kế hoạch Quản lý Tăng trưởng Quận King và Lực lượng Đặc nhiệm Khu vực về Bạo lực Gia đình. Tôi cũng phục vụ trong một số ủy ban của Hiệp hội các thành phố Washington.

Ưu tiên của tôi sẽ luôn là đại diện cho quý vị và là tiếng nói của quý vị với tư cách là một người lãnh đạo tôi tớ. Tôi sẽ rất vinh dự được tiếp tục phục vụ quý vị. Cảm ơn sự bầu chọn của quý vị.

27 vi-VN Production