Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Kenmore

Hội đồng Vị trí Số 6

Debra Srebnik

Debra Srebnik

18521 63RD AVE NE

KENMORE, WA 98028

(206) 853-2607

debra4kenmore@gmail.com

www.debra4kenmore.com

Education: Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Inglemoor; Đại học Washington, Cử nhân Tâm lý học; Đại học Vermont. Tiến sĩ ngành Tâm lý học
Occupation: Quản lý Chương trình, bộ phận Nhà ở dành cho Người Vô gia cư, Quận King
Statement:

Tôi lớn lên ở Kenmore và quay về đây để xây dựng gia đình, tôi có một lời hứa sâu đậm với cộng đồng của mình. Sau khi giúp đỡ tổ chức Kenmore và phục vụ Ủy ban Kế hoạch, tôi đã lãnh đạo chiến dịch trái phiếu Đường thủy và Đường bộ mà hiện giờ đang xây dựng vỉa hè, làn đường dành cho xe đạp, cải thiện công viên, và khôi phục bờ biển.  Với tư cách là thành viên hội đồng, tôi đã dẫn đầu kế hoạch hành động vì khí hậu của Kenmore, dẫn dắt các nỗ lực tiếp cận cộng đồng, và làm việc để mang lại nhà ở cho mọi cấp bậc kinh tế và các doanh nghiệp mới và nhà hàng mới phát triển thịnh vượng đến Kenmore. 

Tôi mong được tái cử để tiếp tục phát triển các khu phố hòa nhập, an toàn, và giá cả hợp lý, bảo vệ môi trường, và tạo thêm nhiều địa điểm để mua sắm, ăn uống và vui chơi.  Tôi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các thành viên hội đồng, các đại diện được bầu, và các nhà lãnh đạo cộng đồng vì những thành tích dân sự, những biện pháp sáng tạo, và trách nhiệm tài chính của tôi. Tôi hiểu cộng đồng của chúng ta. Tôi quan tâm đến cộng đồng của chúng ta. Và tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ vì cộng đồng chúng ta.  Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị.

Jon Culver

Jon Culver

6741 NE 182ND ST # C403

KENMORE, WA 98028

(502) 807-1976

jon@culverforkenmore.com

www.culverforkenmore.com

Education: Cử nhân, Cum Laude, Quản lý Hệ thống Thông tin, Đại học Auburn
Occupation: Trưởng Kỹ sư công nghệ
Statement:

Xây dựng Kenmore tốt đẹp hơn là có thể! Chúng ta đã phải đồng thời đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng trong vài năm qua, đặc biệt là vào khoảng năm ngoái, nhưng những vấn đề này không phải là mới. Và chúng ta ứng phó với những thách thức vẫn còn ở phía trước như thế nào là tùy thuộc vào chúng ta. Tôi là một kỹ sư công nghệ, là người Bố, và là chủ doanh nghiệp nhỏ. Tôi đang tranh cử để tạo ra một Hội đồng Thành phố được kết nối, gắn bó và đáp ứng tốt hơn, tập trung vào các nhu cầu của cộng đồng chúng ta. Nền tảng về công nghệ dân sự khiến tôi đặc biệt thích hợp để thay mặt cho cư dân Kenmore chủ động hơn trong việc nêu ra các vấn đề nghiêm trọng nhất, bao gồm khí hậu và nhà ở giá phải chăng. Chiến dịch của chúng ta nhằm kêu gọi sự ủng hộ các cử tri và tập hợp người dân Kenmore lại với nhau để chiến đấu vì một thế giới tốt đẹp hơn và một ngày mai tươi sáng hơn. Với sự phát triển không ngừng của mình, chúng ta có cơ hội trở thành thành phố dẫn đầu, và thời điểm này đòi hỏi chúng ta phải làm như vậy. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị!

27 vi-VN Production