Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Issaquah

Hội đồng Vị trí Số 1

Chris Reh

Chris Reh

2498 NORTHWEST STONEY CREEK DRIVE

ISSAQUAH, WA 98027

(206) 914-8470

chris@chrisreh.com

www.chrisreh.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội ngành Kinh tế tại Đại học Washington; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seattle
Occupation: Giám đốc Chương trình
Statement:

Issaquah đang đứng trước ngã rẽ tối quan trọng và những quyết định ngày hôm nay của chúng ta sẽ là nền tảng tác động trực tiếp lên tương lai và chất lượng cuộc sống của chính bản thân chúng ta. Chúng ta phải giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông trầm trọng và tìm kiếm một biện pháp hợp lý để phát triển. Tôi đã sống tại cộng đồng này hơn 25 năm qua, và tôi cam kết bảo tồn những giá trị đã khiến cho Issaquah trở thành một nơi tuyệt vời để sinh sống. Trong thời gian làm việc tại Hội đồng Thành phố, tôi đã luôn ủng hộ các công dân của Issaquah và lãnh đạo thành phố trong việc giải quyết các vấn đề thách thức mà chúng ta phải đối mặt ngày hôm nay và trong tương lai. Tôi sẽ tiếp tục làm việc để bảo toàn những khu đất trống, duy trì Issaquah luôn là một cộng đồng an toàn và quan tâm lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng thông minh, bền vững trong toàn khu vực. Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho quý vị đứng trong Hội đồng Thành phố để từ đó tôi có thể đền đáp lại những gì cộng đồng này đã mang đến cho tôi.

27 vi-VN Production