Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Issaquah

Hội đồng Vị trí Số 7

Tola Marts

Tola Marts

P.O. BOX 685

ISSAQUAH, WA 98027-0025

tola4issaquah@gmail.com

tola4issaquah.net

Education: Cử nhân Khoa học/ Kỹ sư Cơ khí (1993, Đại học Minnesota / Twin Cities)
Occupation: Giám đốc Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ
Statement:

Những Công việc có Mức lương đủ Sống và Nhà ở cho Lực lượng Lao động. Tại đây, người làm thì không ở, còn người ở thì không làm. Điều này tăng cao lượng giao thông vào giờ cao điểm, 6000 xe ô tô mỗi giờ trên I-90 và ô nhiễm nhiều hơn do các phương tiện cá nhân là nguyên nhân lớn nhất gây ra lượng khí thải carbon.

Tôi đã làm cho nơi ở của lực lượng lao động trở thành trung tâm của các chiến dịch và những nỗ lực tranh cử của mình kể từ lần đầu tiên được bầu vào năm 2009. Trong những năm đó, tôi đã hoan nghênh và nhìn thấy những khu nhà bền vững dành cho lực lượng lao động được xây dựng, một số được trợ cấp, tại đáy thung lũng và trong các ngôi làng đô thị của chúng ta mà không phải di dời các gia đình hiện có.

Thêm việc làm với mức lương đủ sống là một nhiệm vụ khó khăn hơn, nhưng tôi đã hỗ trợ những nỗ lực để đơn giản hóa quy tắc phát triển trong các khu kinh doanh và cung cấp quỹ của Tiểu bang, Liên bang và địa phương để giúp các doanh nghiệp tồn tại trong đại dịch COVID. Hãy bầu lại cho tôi và giúp tôi tiếp tục đấu tranh cho nhà ở của lực lượng lao động và những công việc có mức lương đủ sống!

27 vi-VN Production