King County logo
v1.0.0

Thành phố Federal Way

Thẩm phán Tòa án Thành phố Vị trí Số 1

Rebecca Robertson

Rebecca Robertson

PO BOX 75085

SEATTLE, WA 98175

(206) 659-5963

reelectjudgerobertson@gmail.com

reelectjudgerobertson.com

Education: Cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Washington 1996, Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Seattle 2000
Occupation: Thẩm phán, Tòa án Thành phố Federal Way
Statement:

Tôi đã rất vinh hạnh được phục vụ quý vị với tư cách là Thẩm phán tại Federal Way trong gần 12 năm. Giúp đỡ việc cải thiện an toàn công cộng, bảo vệ quyền và tự do cá nhân và làm cho cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn là những phần tuyệt vời nhất của công việc này.

Trong 12 năm qua, tôi đã tích cực tham gia vào ngành tư pháp toàn tiểu bang, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Thẩm phán Tòa án Quận và Thành phố, Đồng Chủ tịch Ủy ban An ninh của Tòa án Xét xử, Chủ tịch Hội đồng của Ủy ban Kế hoạch và Chính sách Hành chính Tư pháp và trong Lực lượng Đặc nhiệm về Tiêu chuẩn Luật sư Công biện. Các tổ chức này có mục tiêu cải thiện hệ thống tư pháp tại địa phương và trên toàn tiểu bang. Tôi cũng đã giảng dạy về Ngân sách Tòa án Thành phố và Độc lập Tư pháp cho các thẩm phán, luật sư, nhà quản lý và các quan chức dân cử khác.

Tôi hi vọng sẽ được tiếp tục công việc quan trọng này trong tương lai. Cảm ơn phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production