Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Federal Way

Hội đồng Vị trí Số 2

Erica Norton

Erica Norton

37694 18TH PL S

FEDERAL WAY, WA 98003

(253) 886-9637

citizensforericanorton@gmail.com

www.citizensforericanorton.com

Education: Cử nhân, Nhân học Văn hóa, Đại học Bang Washington. Ronald McNair Scholar
Occupation: Nhà thầu Xây dựng
Statement:

Tôi đã chứng kiến sự gia tăng chóng mặt về nạn tội phạm và tình trạng vô gia cư. Lực lượng cảnh sát của chúng ta đang thiếu sự hỗ trợ. Chúng ta đang đánh mất các doanh nghiệp nhỏ, chịu gánh nặng việc làm và cơ sở hạ tầng. Đã đến lúc chúng ta cần một người đứng ra để bảo vệ cộng đồng. Tôi sẽ mang đến sự trung thực và tính liêm chính cho Hội đồng Thành phố của chúng ta.

Tôi đang sở hữu một doanh nghiệp nhỏ vận hành thành công trong suốt 11 năm qua. Tôi từng thành lập và điều hành một tổ chức phi lợi nhuận dành cho người cao niên. Tôi đã được bầu vào các vị trí trong các tổ chức khôi phục, thống nhất một số nhóm dân cư lớn. Tôi đã chủ trì Liên minh Người Vô gia cư của Federal Way, một nhóm do cư dân tự điều hành tập trung vào việc chấm dứt cuộc khủng hoảng vô gia cư ở thành phố của chúng ta.  

Tôi sẽ thực hiện các công việc cần thiết và hợp tác trong quá trình xây dựng lại thành phố của chúng ta. Chúng ta sẽ giảm thiểu tình trạng vô gia cư và nạn tội phạm, hỗ trợ lực lượng cảnh sát tuyệt vời và thu hút các doanh nghiệp đến với thành phố của chúng ta. Tinh thần lãnh đạo vững vàng và có đạo đức là điều thực sự cần thiết. Tôi sẽ tôn trọng nguyện vọng của người dân Federal Way. Xin quý vị hãy bỏ phiếu cho Erica Norton.

Gregory Baruso

Gregory Baruso

1600B SW DASH POINT RD STE#3

FEDERAL WAY, WA 98023

(253) 670-9339

electgregbaruso@gmail.com

www.electgregbaruso.com

Education: Bằng Cao đẳng Nghệ thuật Tự do, SCCC, Bẳng Cao đẳng Nhân viên Phòng cháy chữa cháy, Cao đẳng Bellevue
Occupation: Hội đồng thành phố Federal Way Vị trí số 2, Lính cứu hỏa thâm niên 35 năm
Statement:

Greg Baruso có rất nhiều thành tựu trong Hội đồng Thành phố. Ông đang làm việc chăm chỉ và đưa ra tiếng nói chung hợp lý về các vấn đề mà thành phố của chúng ta đang phải đối mặt.

Những thành tựu của Greg bao gồm việc làm Chủ tịch Ủy ban Sử dụng Đất và Giao thông, hỗ trợ khôi phục COVID-19, cân bằng ngân sách của thành phố và tài trợ cho các dự luật tiên khởi để chấm dứt phân biệt chủng tộc và thúc đẩy giao tiếp rộng rãi hơn.

Trong tương lai, Greg sẽ tập trung vào việc giúp người dân và doanh nghiệp phục hồi sau các tác động của COVID-19, quy hoạch sử dụng đất một cách thông minh, và cung cấp dịch vụ an toàn công cộng ở mức cao nhất cho cộng đồng của chúng ta. Greg có một quá trình lâu dài về việc tham gia trong cộng đồng. Ông đã phục vụ 12 năm tại Ủy ban Đa dạng của thành phố, đã chỉ đạo cả MLK Food Drive và Hương vị của Federal Way và là Chủ tịch hiện tại của Công dân Trường Công lập Federal Way. Sự cam kết của Greg đối với cộng đồng và kinh nghiệm trong hội đồng khiến ông trở thành sự lựa chọn đúng đắn cho chúng ta.

27 vi-VN Production