King County logo
v1.0.0

Thành phố Federal Way

Thẩm phán Tòa án Thành phố Vị trí Số 2

Dave Larson

Dave Larson

P.O. BOX 24626

FEDERAL WAY, WA 98093

(206) 793-8547

judgedavelarson@gmail.com

Education: Tiến sĩ Luật, Trường Luật Đại học Seattle; Bằng cử nhân Khoa học Xã hội, Đại học Puget Sound
Occupation: Thẩm phán
Statement:

Thật vinh dự và là một đặc ân khi được phục vụ quý vị trong 13 năm với tư cách là thẩm phán ở Federal Way, một cộng đồng mà đã là nhà của tôi trong 54 năm. Tôi cảm thấy biết ơn khi được trao cơ hội này và tôi coi vai trò của mình như một giám sát công lý một cách nghiêm túc. Tôi mong muốn được tiếp tục phục vụ quý vị như một thẩm phán tại một trong những tòa án thành phố tốt nhất trong tiểu bang. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau để biến tòa án của chúng ta trở thành hình mẫu cho các tòa án khác trên toàn tiểu bang này. Cảm ơn quý vị vì đã bầu chọn.

27 vi-VN Production