Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Federal Way

Hội đồng Vị trí Số 6

Jack Dovey

Jack Dovey

28904 8TH AVE S

FEDERAL WAY, WA 98003

(206) 730-2612

jdovey@gpslockbox.com

Electjackdovey.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Tự nhiên - Địa lý của Đại học Tiểu bang Oregon
Occupation: Chủ Doanh nghiệp Sản xuất
Statement:

Với tư cách là cựu Thị trưởng và ủy viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục hoạt động tích cực với tư cách là một tình nguyện viên cộng đồng. Với tư cách là Chủ tịch Mạng lưới Cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Federal Way, tôi đã hành động để giữ lại nơi ở và cung cấp các bữa ăn cho các hộ gia đình. Tôi tự nguyện làm cố vấn cho các Cộng đồng và Trường học trong tám năm, giúp đỡ một học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và gia nhập quân đội.

Khi làm việc trong hội đồng, tôi đã có công thành lập Sở Cảnh sát, xây dựng Công viên Kỷ niệm và Tòa Thị chính. Tôi đã phục vụ trong tất cả các ủy ban và với tư cách là Thị trưởng của Federal Way.  Nếu được bầu, tôi sẽ quyên góp tất cả tiền lương hội đồng của mình cho các tổ chức từ thiện Federal Way 501C.

Tôi ủng hộ chiến lược phát triển Sở Cảnh sát hùng mạnh và chống tội phạm trong các khu phố của chúng ta. Tôi nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Cảnh sát Federal Way. Các hộ gia đình làm việc chăm chỉ của chúng ta cần phải cảm thấy an toàn ở nơi họ sống. Hãy bỏ phiếu cho nhà lãnh đạo có những thành tích thực tế; Jack Dovey cho Vị trí 6 trong Hội đồng Thành phố.

Renae Seam

Renae Seam

PO BOX 26634

FEDERAL WAY, WA 98093

(253) 237-3230

info@electrenaeseam.com

www.electrenaeseam.com

Education: Cử nhân Đại học Washington Ngành Khoa học Chính trị, Thạc sĩ Ngành Phân tích Dữ liệu và Kinh doanh; Tốt nghiệp FWPS
Occupation: Phân tích Quản lý Rủi ro và Tài chính; Thành viên Hội đồng, Cộng đồng Trường học
Statement:

Trong quá trình phục hồi sau đại dịch, chúng ta có cơ hội để suy nghĩ lại cách chúng ta lập kế hoạch cho tương lai của mình với những ý tưởng mới mẻ, kỹ năng kinh doanh hiện đại và tầm nhìn táo bạo. Là một cư dân suốt đời sống tại Federal Way và là con gái của chủ doanh nghiệp nhỏ nhập cư, tôi biết những khó khăn mà các gia đình lao động phải đối mặt. Quý vị có thể tin tưởng rằng tôi sẽ đặt yếu tố con người lên hàng đầu và đấu tranh vì sự an toàn và hòa nhập cho các cộng đồng phải chịu thiệt thòi.

 

Những giá trị này đã thôi thúc tôi làm việc tại các hội đồng phi lợi nhuận để thúc đẩy công bằng giáo dục trong các trường học của chúng ta và hướng tới một sự nghiệp giúp các gia đình lao động tìm được sự ổn định tài chính trong thời gian diễn ra COVID. Tôi sẽ sử dụng chuyên môn của mình để xây dựng các chương trình bồi dưỡng thanh niên nhằm giữ chân tài năng địa phương trong lực lượng lao động của chúng ta, thúc đẩy sự minh bạch của chính phủ, tạo ra các kế hoạch chiến lược để giải quyết tình trạng vô gia cư và xây dựng một nền kinh tế thích ứng được với khí hậu, tất cả được thực hiện với sự tập trung vào trách nhiệm tài chính. 

 

Được ủng hộ: Nghị sĩ Adam Smith, Thị trưởng Jim Ferrell, Thượng nghị sĩ Claire Wilson, Dân biểu Jamila Taylor, Đảng viên Đảng Dân chủ Quận King.

27 vi-VN Production