King County logo
v1.0.0

Thành phố Enumclaw

Hội đồng Vị trí Số 1

Corrie Koopman Frazier

Corrie Koopman Frazier

715 VICTOR ST

ENUMCLAW, WA 98022

(206) 293-5692

corrielee@hotmail.com

Education: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Northwest, Chứng chỉ Sau Đại học về Kế toán, Đại học Tiểu bang WA
Occupation: Kế toán Thuế Cấp cao, Đại lý Đã được Đăng ký IRS
Statement:

Tôi đã sinh sống tại quê nhà Enumclaw trong vòng hơn 35 năm qua. Tôi lớn lên trong một trang trại bò sữa, tốt nghiệp trường Trung học Enumclaw năm 1999 và hiện đang làm việc cho một công ty CPA ở Auburn.

Là một cử tri và thành viên của cộng đồng này trong nhiều năm, tôi mong muốn được tham gia vào quá trình ra quyết định tại đây để đảm bảo cộng đồng của chúng ta sẽ phát triển thịnh vượng và vẫn duy trì nét đẹp vốn có cùng những nét đặc trưng nổi bật của Enumclaw. Tôi mong muốn được góp sức và tạo dựng cơ hội cho các doanh nghiệp mới và doanh nghiệp hiện đang hoạt động trong cộng đồng của chúng ta, thúc đẩy các quyết định tài chính có trách nhiệm ảnh hưởng tích cực đến các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, đồng thời ủng hộ việc đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho cộng đồng và các trường học của chúng ta. 

Tôi được bổ nhiệm vào vị trí Ủy viên Hội đồng hiện tại vào đầu năm 2021 để lấp một vị trí trống và hy vọng cộng đồng sẽ hỗ trợ tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong bốn năm tới.

27 vi-VN Production