King County logo
v1.0.0

Thành phố Enumclaw

Hội đồng Vị trí Số 3

Bobby Martinez

Bobby Martinez

1217 PORTER ST.

ENUMCLAW, WA 98002

(919) 229-9238

martinezcharlesr@yahoo.com

Education: Không cung cấp thông tin
Occupation: Không cung cấp thông tin
Statement:

Tên tôi là Bobby Martinez. Gia đình tôi chuyển đến Enumclaw khi tôi được 12 tuổi. Đa số gia đình tôi sống tại Enumclaw và đã luôn tham gia tích cực vào cộng đồng của chúng ta. Là một chủ doanh nghiệp địa phương, một người chồng và là người cha của một cô con gái 4 tuổi xinh đẹp, tôi thực sự mong muốn được phục vụ cộng đồng này. Tôi cảm thấy rằng đây là trách nhiệm của mình để đền đáp những gì tôi có thể làm cho cộng đồng nơi mà đã cho gia đình tôi rất nhiều thứ và tôi muốn đảm bảo điều này sẽ tiếp tục có ý nghĩa đối với thế hệ tương lai như những gì tôi đã nhận được.  

27 vi-VN Production