Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Duvall

Hội đồng Vị trí Số 2

Rick Shaffer

Rick Shaffer

14915 281ST PL NE

DUVALL, WA 98019

RICKJSHAFFER@GMAIL.COM

Education: Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện, Đại học Colorado Boulder
Occupation: Quản lý cấp cao Kỹ thuật Phần mềm, Công ty Avaya, đã nghỉ hưu
Statement:

Chúng ta có đặc quyền được sống trong thị trấn nhỏ với các doanh nghiệp gia đình mạnh mẽ và kiên cường cùng với môi trường an toàn và thân thiện. Di sản chung của chúng ta với cộng đồng Snoqualmie Valley gồm các thị trấn nhỏ khác, các trang trại và doanh nghiệp địa phương định hình nên đặc điểm và cách sống gắn liền với nông thôn của chúng ta. 

Điều then chốt là chúng ta cần bảo tồn bản sắc và chất lượng sống của thị trấn nhỏ Duvall trong khi vẫn duy trì sức mạnh kinh tế để cung cấp những dịch vụ cần thiết, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và tiếp tục làm cho cộng đồng của chúng ta thành một nơi an toàn đáng sống và là nơi phù hợp để nuôi dưỡng gia đình.

Tôi ủng hộ việc hạn chế sự phát triển ở Duvall trong khi giúp đỡ những doanh nghiệp địa phương bằng cách đầu tư vào khu vực trung tâm lịch sử của chúng ta. Điều này sẽ thu hút lượng khách hàng từ cả trong và ngoài thị trấn đến với nhiều cơ hội ẩm thực, cửa hàng đặc sản, xưởng vẽ nghệ thuật, thương mại và dịch vụ của chúng ta. Cùng nhau, hãy gìn giữ Duvall nhỏ nhắn, mạnh mẽ và an toàn.

27 vi-VN Production