King County logo
v1.0.0

Thành phố Duvall

Hội đồng Vị trí Số 3

Amy McHenry

Amy McHenry

14208 284TH PL NE

DUVALL, WA 98019

(425) 516-1131

amymcforduvall@outlook.com

www.amymchenry.wordpress.com

Education: Cử nhân Khoa học ngành Sinh học; Chuyên ngành phụ về Nhân văn, Đại học Western Washington
Occupation: Chủ Doanh nghiệp Duvall, BaeBae Cakes LLC
Statement:

Phục vụ trong Hội đồng Thành phố Duvall là một trải nghiệm đáng kinh ngạc. Tôi rất vinh dự được đại diện cho các cư dân của Duvall cùng với các ủy viên hội đồng trong việc phát triển chính sách, thông qua ngân sách và xây dựng các ưu tiên cho Duvall.

 

Tôi hiện là Chủ tịch Ủy ban Công cộng và là thành viên của Ủy ban An toàn Công cộng, Ủy ban Ad-Hoc về Trợ cấp Dịch vụ Con người và Ủy ban Ad-Hoc về Quy trình của Hội đồng. Ở cấp khu vực, tôi là Chủ tịch Ủy ban Khuyến nghị Chung của Quận King và là thành viên của Ủy ban Cố vấn Khu Bảo tồn Quận King, đại diện cho Hiệp hội Sound Cities trong cả hai ủy ban.

 

Trong bốn năm tới, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ sự minh bạch, dễ dàng tiếp cận thông tin công cộng và tiếp cận cộng đồng, thu hút sự tham gia của cộng đồng vào các giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển dự án và quy hoạch để tạo ra những tác động có ý nghĩa đến định hướng của thành phố chúng ta.

27 vi-VN Production