King County logo
v1.0.0

Thành phố Duvall

Thị trưởng

Amy Ockerlander

Amy Ockerlander

15232 279TH PL NE

DUVALL, WA 98019

(425) 419-7660

electamyo@outlook.com

www.electamyo.com

Education: Bằng Cử nhân Nghiên cứu Liên Ngành, Đại học Eastern Washington
Occupation: Thị trưởng, Nhà phân tích Chính sách và Lập pháp (trước đây)
Statement:

Là một lãnh đạo có kinh nghiệm và cân bằng Amy đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng và dẫn dắt Thành phố qua sự thay đổi, thực hiện các chính sách giảm thiểu nguy cơ tài chính, thu được tài trợ từ nhà nước để tài trợ cho cộng đồng của chúng ta, và cải tạo các tòa nhà cảnh sát và công trình công cộng.

Cô ấy đã chứng tỏ cam kết của mình trong việc biến cộng đồng chúng ta trở thành nơi tốt đẹp hơn với những hè phố mới, nâng cấp các công viên, mở rộng vai trò lãnh đạo khu vực, tiểu bang và quốc gia của mình để đưa quan điểm của Duvall đến tất cả các nhà hoạch định chính sách; và hành động nhanh chóng trong COVID-19 với nguồn tài trợ khẩn cấp để giúp các doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ nhân sinh của chúng ta và đang phát triển các chương trình phục hồi nền kinh tế.

Amy luôn nhận được nhiều sự tôn trọng từ các đồng nghiệp, nghiêm túc chịu trách nhiệm cho CAO thông qua việc cải thiện văn hóa tổ chức, tuyển dụng những tài năng hàng đầu và phát triển không khí làm việc đội nhóm gắn kết tại Tòa thị chính. Cô ấy chắc chắn sẽ tiếp tục lãnh đạo Duvall đầy công bằng và chính trực. Hãy Bầu Chọn Lại cho Thị trưởng Amy Ockerlander – Duy trì sự Lãnh đạo Cân bằng, Hiệu quả mà Thành phố Chúng ta Cần.

27 vi-VN Production