Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Des Moines

Hội đồng Vị trí Số 7

Matt Mahoney

Matt Mahoney

21036 4TH AVE S

DES MOINES, WA 98198

(425) 941-0090

mattmahoney4desmoines@gmail.com

www.mattmahoney4desmoines.org/

Education: WSU, Đại học Maryland AA, Quân đội Hoa Kỳ
Occupation: Người mua, Nordstrom - Phó Thị trưởng Des Moines
Statement:

Nếu quý vị đang tìm kiếm người có danh dự và chính trực, năng động trong cộng đồng Des Moines, yêu mến thành phố của mình và có kinh nghiệm sống cần thiết để phục vụ cho Hội đồng Thành phố thì tôi rất vinh hạnh được quý vị bỏ phiếu một lần nữa.

Mọi người đều biết chúng ta cần môi trường kinh doanh lành mạnh, một trung tâm thành phố có sức sống mới, an toàn công cộng được cải thiện và một vùng bờ sông được nâng cấp. Điều này cần có người lãnh đạo lắng nghe vấn đề, cân nhắc các ý kiến và đưa ra quyết định hợp lý, sáng suốt để có tương lai bền vững.

Với cương vị là Phó Thị trưởng Des Moines hiện thời, Cựu chiến binh, Cựu Ủy viên Hội đồng Cứu hỏa và tình nguyện viên tích cực, tôi biết cần phải làm gì để phục vụ mọi người. Người chồng, người cha và người ông hết lòng vì gia đình, bạn bè và hàng xóm. Doanh nhân thành đạt và người tiếp động lực. Sứ giả kết nối các doanh nghiệp và mọi người, lắng nghe và làm việc vì “toàn thể” cư dân. Được hỗ trợ bởi Lãnh đạo Cộng đồng, Hội đồng Cảnh sát, Ủy viên Hội đồng và Cư dân hiểu rằng thành phố này phải phát triển. Tôi lắng nghe, thấu hiểu và có trách nhiệm. Hãy bỏ phiếu cho Matt Mahoney.

Soleil Lewis

Soleil Lewis

P.O. BOX 98718

DES MOINES, WA 98198

empowerdesmoinessoleillewis@gmail.com

www.soleillewis.com/

Education: Cử nhân Khoa học Chính trị, Đại học Washington
Occupation: Giáo viên Giáo dục Đặc biệt Mầm non, Học khu Bellevue
Statement:

Là cư dân lâu đời ở Des Moines, tôi hiểu rõ những thứ mà tất cả chúng ta mong đợi cho cộng đồng ven biển độc đáo và tươi đẹp này. Nhờ kinh nghiệm của một giáo viên và người ủng hộ cộng đồng, tôi có được những tố chất cần thiết để phục vụ trong lĩnh vực công.

Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi dành rất nhiều thời gian để giúp đỡ các học sinh ở khu vực phía Nam Quận King nhận được các nguồn lực và công cụ cần thiết để trở thành những học sinh thành công. Vào thời gian rảnh, tôi cũng cùng các học sinh học tiếng Anh, là ngôn ngữ thứ hai, sinh sống ở phía Nam Quận King tham gia các hoạt động tình nguyện để đóng góp cho cộng đồng. Tôi sẽ thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mọi lĩnh vực của chính quyền thành phố chúng ta, cũng như chịu trách nhiệm trước quý vị, những cử tri đã bầu cho tôi. Tôi muốn ưu tiên tạo cơ hội việc làm và nghề nghiệp cho sinh viên và thanh niên trong cộng đồng chúng ta để họ có thể phát triển trong nền kinh tế của chúng ta.

Những người ủng hộ tôi gồm có Ủy viên Hội đồng Adam Smith, Thị trưởng Tacoma Victoria Woodards, Dân biểu Tiểu bang Jesse Johnson, Anthony Martinelli - Ủy viên Hội đồng Thành phố Des Moines và Cynthia Delostrinos - Ủy viên Hội đồng Tukwila.

27 vi-VN Production