Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Des Moines

Hội đồng Vị trí Số 3

Gene Achziger

Gene Achziger

PO BOX 13058

DES MOINES, WA 98198

(253) 941-3785

gachziger@yahoo.com

Gene4DesMoines.com

Education: Cử nhân Truyền thông, Đại học Bang Washington; Bằng AAS Thiết kế đồ họa tại Cao Đẳng Highline, Bằng Cao đẳng Khoa học Xã hội Chung, Cao đẳng Cộng đồng Tacoma
Occupation: Nhà báo đã nghỉ hưu, Seattle P-I; giáo sư phụ trợ, Cao đẳng Highline; nhà thiết kế đồ họa
Statement:

Chung ta chắc chắn sẽ thành công khi ta sở hữu một Hội đồng Thành phố không ngại lắng nghe ý kiến của người dân. Thực sự minh bạch yêu cầu trao đổi và hợp tác.

Đi tìm câu trả lời đã luôn là nhiệm vụ chính trong sự nghiệp của tôi. 

Chúng ta sẽ làm gì về vấn đề ô nhiễm sân bay điều đang khiến lũ trẻ phải thi chậm hơn một năm so với bạn bè đồng trang lứa; và rút ngắn cuộc sống của chúng ta tới 10 năm? Làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu tội phạm tài sản và những cuộc tấn công hàng ngày đến chất lượng cuộc sống của chúng ta? Làm thế nào tất cả chúng ta có thể tham gia? Qua 45 năm hoạt động cộng đồng, tôi đã học được rằng làm việc cùng nhau là điều cần thiết. Đó là cách tôi giúp lãnh đạo những nỗ lực xây dựng Công viên Wooton, sáp nhập Woodmont / Redondo vào thành phố và cứu các hồ bơi Mount Rainier và Tukwila. Với tư cách là chủ tịch của Quỹ Di sản Des Moines, chúng tôi đã cải thiện cuộc sống của trẻ em và người cao niên có hoàn cảnh khó khăn. Tôi muốn đem tinh thần đó đến cho tất cả cư dân chúng ta. Tôi rất mong nhận được lá phiếu bầu của quý vị.

Priscilla Vargas

Priscilla Vargas

848 S 260TH ST

DES MOINES, WA 98198

(916) 956-6518

pvargas711@comcast.net

priscillavargas.net

Education: Đại học Tiểu bang Sonoma, Cử nhân Khoa học Xã hội Ngành Nghiên cứu Môi trường và Quy hoạch
Occupation: Nhân viên phụ trách Tuân thủ ADA, Cơ quan Vận tải Khu vực Sacramento
Statement:

Tôi đã sống ở Tiểu bang Washington trong tám năm, trong đó có sáu năm ở Des Moines. Tôi đang ứng cử vào chức vụ để cải thiện hơn nữa sự an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Nếu trúng cử, các ưu tiên hàng đầu của tôi là tăng cường an toàn công cộng, tạo việc làm với mức lương đủ sống, phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp ở trung tâm thành phố và các khu vực lân cận cùng với việc phát triển Marina.

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực giao thông công cộng và tư nhân hơn 31 năm với vai trò lãnh đạo làm việc với các thành viên trong cộng đồng, các nhóm vận động và các nhà lãnh đạo chính trị. Tôi đặc biệt quan tâm đến các lựa chọn tiếp cận và di chuyển bình đẳng cho người cao niên và người khuyết tật. Tôi có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để mang lại tiếng nói mạnh mẽ vì cộng đồng của chúng ta.

Tôi sẽ mang lại sự minh bạch, xây dựng sự đồng thuận và cộng tác cho các cuộc thảo luận của hội đồng. Với phiếu bầu của quý vị, tôi thực sự tin rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt cho tương lai của Des Moines.

27 vi-VN Production