King County logo
v1.0.0

Thành phố Des Moines

Hội đồng Vị trí Số 5

Traci Buxton

Traci Buxton

20930 12TH AVE. SO

SEATTLE, WA 98198

(206) 251-2719

tracibuxton@comcast.net

tracibuxton.com

Education: Đại học Northwest, Cử nhân Khoa học Hành vi, Magna Cum Laude
Occupation: Thành viên Hội đồng Des Moines, Quản lý Bất động sản. Công việc trước đây: Nhà thầu, Chuyên gia về Sức khỏe Tâm thần
Statement:

Des Moines là một nơi tuyệt vời để sinh sống, làm việc và vui chơi. Với tư cách là Thành viên Hội đồng của quý vị, tôi đã không ngừng vận động để có các khu phố an toàn và đa dạng, các hoạt động bền vững, và cộng đồng doanh nghiệp phát đạt là điểm đến dọc bờ biển.

Với tư cách là người đại diện cho quý vị, tôi đã thúc đẩy sự tiến bộ của cộng đồng chúng ta trên nhiều phương diện, chẳng hạn như Quan hệ Đối tác các Thành phố Xanh và Quỹ Rừng Đô thị, đồng thời giành được vị trí dẫn đầu khu vực của Des Moines về an toàn công cộng; củng cố lực lượng của chúng ta, đồng thời triển khai máy quay đeo trên người, Nhóm Phản hồi về Sức khỏe Tâm thần, và Tòa án DUI. Sự hỗ trợ tích cực và cá nhân đối với khu kinh doanh cốt lõi của chúng ta, cũng như việc tái phát triển bờ sông và bến du thuyền của chúng ta là chìa khóa trong việc đưa thành phố của chúng ta phát triển.

Những cá nhân và tổ chức ủng hộ tôi phản ánh sự đa dạng trong cộng đồng và khu vực của chúng ta, bao gồm cảnh sát, các quan chức được bầu ở địa phương và khu vực, các công đoàn, các doanh nghiệp và nhà hàng và hàng ngàn cư dân tuyệt vời của thành phố. Được tiếp tục phục vụ quý vị trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta là niềm vinh hạnh của tôi.

Tad Doviak

Tad Doviak

25747 19TH AVE S

DES MOINES, WA 98198

(206) 946-8237

votefortaddoviak@gmail.com

Education: Đại học Washington, Seattle, Phúc lợi Xã hội; Đại học Washington, Tacoma, Thạc sĩ về An ninh Mạng và Lãnh đạo
Occupation: Công nghệ Thông tin
Statement:

Tôi là một người chồng và người cha muốn đảm bảo tương lai của thành phố Des Moines được an toàn cho gia đình chúng tôi và các thế hệ mai sau. Đó là lý do tại sao tại sao tôi ứng cử vào Hội đồng Thành phố. An toàn công cộng là ưu tiên của chúng ta và tôi sẽ cống hiến để bảo vệ cộng đồng chúng ta. Với tư cách là thành viên trong Ban Giám đốc của Quỹ Cảnh sát Des Moines và đội trưởng bảo vệ khu phố, tôi đã học được giao tiếp là điều cần thiết trong việc xây dựng các cộng đồng an toàn, sôi động về kinh tế và lành mạnh.

Trong suốt mười năm qua, tôi được các thành viên trong cộng đồng thuyết phục tranh cử vào Hội đồng Thành phố và lần nào tôi cũng khước từ. Lý do mà năm nay tôi quyết định ứng cử vì muốn đương đầu với các thách thức và giải quyết các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt. Để thực hiện điều này, chúng ta cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các khu phố, doanh nghiệp và các cộng đồng tín ngưỡng để cùng tìm ra giải pháp. Tôi đã sinh sống tại Des Moines hơn 15 năm qua. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị để có cơ hội phục vụ cộng đồng của chúng ta.

27 vi-VN Production