Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Covington

Hội đồng Vị trí Số 6

Elizabeth Porter

Elizabeth Porter

325 WASHINGTON AVE S # 165

KENT, WA 98032

voteelizabethporter@outlook.com

porterforcouncil.com

Education: Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Tài chính - Đại học Western Washington
Occupation: Sự nghiệp Quản lý Bán lẻ và Điều hành Bán lẻ; Quản lý Dự án
Statement:

Tên tôi là Elizabeth (Beth) Porter, và tôi đang tranh cử cho Vị trí Số 6 Hội đồng Thành phố Covington. Là một cư dân Covington từ năm 2004, tôi đã phục vụ ba năm tại Ủy ban Quy hoạch Covington trước khi được chỉ định vào Hội đồng Thành phố vào Tháng Tám năm 2020. Là Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động gìn giữ không gian tự nhiên, giải pháp giao thông và an toàn, cùng với kiến tạo một cộng đồng sống động. Tôi sẽ luôn luôn đấu tranh để trao cho cư dân Covington quyền phê chuẩn cuối cùng (bằng lá phiếu) đối với các dự án vốn lớn như trung tâm Giải trí / Thể thao dưới nước mới và Tòa thị chính. Tôi cũng sẽ đại diện cho quý vị khi mà thành phố định hướng các vấn đề khu vực và sự phát triển của chính chúng ta.

Các nguyên tắc chính của tôi là: Đại diện cho cử tri. Hợp tác với hội đồng và nhân viên. Thúc đẩy các hoạt động tham gia cộng đồng. Nó sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhưng tôi tin rằng tìm kiếm sự cân bằng, thể hiện sự tôn trọng ngay cả khi bất đồng quan điểm, và có thể tiếp cận được đối với cư dân của Covington.

Nếu đồng ý với những điều trên, xin quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi. Cùng nhau … Chúng ta chính là Covington!

27 vi-VN Production