King County logo
v1.0.0

Thành phố Covington

Hội đồng Vị trí Số 2

Jennifer Harjehausen

Jennifer Harjehausen

26218 192ND PL SE

COVINGTON, WA 98042

JENNHARJE@GMAIL.COM

VOTEJENNIFERH.COM

Education: Có bằng cấp về Sinh học biển, Sinh học phân tử, tế bào và Sinh học phát triển với bằng loại Ưu
Occupation: Giám đốc, Quản lý Dự án và Dữ liệu; Ủy viên Hội đồng Thành phố
Statement:

Tôi là cư dân thành phố và tình nguyện viên cộng đồng trong gần 20 năm, được công nhận là Công dân của Năm 2018 của Thành Phố và hiện giữ vai trò Ủy viên Hội đồng của quý vị kể từ tháng 4 năm 2019. Trong quá trình phát triển của thành phố, tôi sẽ tiếp tục ưu tiên đặt trọng tâm về tính minh bạch của chính phủ, giao thông và an toàn công cộng, đồng thời tăng cường cơ hội và khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần, đồng thời chống lại gánh nặng về thuế cho người dân Covington.

Tôi đã phục vụ trong các ủy ban khác nhau của Học khu Kent, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tư vấn các Vấn đề Ưu tiên của Công viên & Giải trí của Thành phố, và là thành viên của Ủy ban Nghệ thuật Thành phố và Ủy ban Hoạch định của Thành phố. Tôi đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hội đồng của các PTA địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận khác của cộng đồng.

Với tư cách là Ủy viên Hội đồng của quý vị, tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để mang lại một cộng đồng mà quý vị mong muốn và xứng đáng được nhận. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị. Được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo cộng đồng, Seattle King County Realtors, và Lính Cứu Hỏa Kent khu vực 1747

27 vi-VN Production