Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Covington

Hội đồng Vị trí Số 4

Joseph T. Cimaomo, Jr.

Joseph T. Cimaomo, Jr.

24330 188TH AVE SE

COVINGTON, WA 98042

(206) 371-8646

jtcjr85@gmail.com

facebook.com/cimaomo4covingtoncitycouncil

Education: Bằng Cao đẳng từ Cao đẳng Highline
Occupation: Điều phối viên Hoạt động
Statement:

Tôi rất vinh dự được phục vụ quý vị trong Hội đồng Thành phố Covington. Covington đã phát triển trong thời gian của tôi tham gia hội đồng và chúng ta vẫn đang tiếp tục phát triển. Sự phát triển này cũng đi kèm với những thách thức mới và thú vị. Với tư cách là Ủy viên Hội đồng, tôi sẽ tiếp tục cung cấp nhiều lực lượng cảnh sát hơn, nhiều công viên hơn và những con đường tốt hơn. Tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính sách để giữ cho các khu phố của chúng ta an toàn và duy trì mức thuế thấp.

Tôi đã nỗ lực hết mình để đảm bảo hội đồng luôn tập trung vào thành phố, đảm bảo rằng chúng tôi đặt nhu cầu của cư dân lên hàng đầu và đưa ra các quyết định sáng suốt để giữ cho thành phố của chúng ta phát triển theo cách có trách nhiệm. Trong những năm tới, chúng ta sẽ được trải nghiệm những con đường và sự phát triển mới, cùng với những cư dân mới. Bằng cách lắng nghe ý kiến và mối quan tâm của mọi cư dân, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ cho thành phố của chúng ta an toàn và duy trì trách nhiệm tài chính của chúng ta. Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị để tiếp tục mục tiêu Xây dựng Covington trở thành nơi Tốt hơn của chúng ta.

27 vi-VN Production