Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Clyde Hill

Hội đồng Vị trí Số 1

Steve Friedman

Steve Friedman

2817 95TH AVE NE

CLYDE HILL, WA 98004

sfriedman926@gmail.com

Education: Cử nhân Khoa học Ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Southern California
Occupation: Đã Nghỉ hưu, Cựu Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Wave Broadband
Statement:

Tôi rất vinh dự được phục vụ cư dân ở Clyde Hill với cương vị là một thành viên của Hội đồng Thành phố, và tôi thỉnh cầu được tiếp tục phục vụ thành phố tuyệt vời này. Tôi tự hào về cách lực lượng cảnh sát khéo léo bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng và tôi đánh giá cao cam kết của Nhân viên Thành phố trong việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ hoàn hảo cho cư dân. Chính sự cống hiến này đã khiến Clyde Hill được đánh giá là một nơi tuyệt vời để sinh sống và gầy dựng gia đình. 

Là một Ủy viên Hội đồng, những ưu tiên của tôi là tiếp tục bảo vệ sự an toàn của cư dân, cung cấp quản lý đường bộ hiệu quả, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cộng đồng và đảm bảo chúng ta duy trì các dịch vụ xuất sắc của mình. Tôi cam kết bảo tồn quang cảnh và duy trì chất lượng của các khu vực lân cận. Là một Ủy viên Hội đồng cống hiến hết sức phục vụ cộng đồng, tôi chân thành biết ơn phiếu bầu của quý vị để giúp tôi tiếp tục công việc quan trọng ở Clyde Hill.

27 vi-VN Production