King County logo
v1.0.0

Thành phố Carnation

Hội đồng Vị trí Số 4

Kimberly Lisk

Kimberly Lisk

4135 327TH CIR NE

CARNATION, WA 98014

kimlisk@comcast.net

Education: Ngành Kinh doanh, Đại học St. John Fisher, Pittsford, New York
Occupation: Nghề nghiệp Tự do, nhân viên pha chế, dịch vụ khách sạn, tình nguyện viên cộng đồng
Statement:

Thật là danh dự và đặc ân khi được phục vụ những cư dân tại Carnation trong tám năm qua và tôi mong muốn được tiếp tục công việc này cho nhiệm kỳ bốn năm sắp tới. 

Bốn năm vừa qua, tôi đã đảm bảo dự án CBD được thực hiện đúng với quy trình và kế hoạch được đề ra. Tôi cũng khởi động lại chương trình Cà phê cùng Hội đồng hàng tháng để đối thoại trực tiếp từng cá nhân. Vào năm 2019, tôi đã có công trong việc bắt đầu cuộc diễn tập sơ tán cộng đồng đầu tiên “Be Dam Ready”. Không những thế, tôi còn đại điện cho thành phố Carnation tại rất nhiều cuộc họp chính quyền khu vực để đảm bảo thành phố luôn nắm bắt kịp thời những thay đổi đang được bàn luận. Với tư cách là một tình nguyện viên trong vòng 27 năm, cá nhân tôi cũng đã tổ chức rất nhiều sự kiện ở địa phương cho cộng đồng cư dân tham gia.

Một vài mục tiêu của tôi trong nhiệm kỳ bốn năm tới chính là việc xây dựng Larson Ave và xây dựng một Tòa thị chính/ Trung tâm Cộng đồng/EOC trên Phố Bird dành cho tất cả mọi người. Tôi rất mong nhận được phiếu bầu của quý vị để có thể tiếp tục phục vụ thành phố Carnation và cộng đồng thêm bốn năm nữa. 

27 vi-VN Production