Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Black Diamond

Hội đồng Vị trí Số 7

Debbie Page

Debbie Page

PO BOX 452

BLACK DIAMOND, WA 98010

(206) 579-0249

debbie@debbiepage.com

votefordebbiepage.com

Education: Đại học Bang Washington, Bằng Cử nhân Truyền thông
Occupation: Nghề nghiệp Tự do Chuyên gia Tư vấn Quản lý Doanh nghiệp cho các Nữ chủ Doanh nghiệp
Statement:

Với tư cách là thành viên hội đồng hiện tại và được bổ nhiệm gần đây, tôi sẽ tiếp tục phục vụ tất cả cư dân Black Diamond, cung cấp hướng dẫn và lãnh đạo hăng hái về mọi quyết định mà thành phố của chúng ta phải đối mặt. Tôi rất quan tâm về cộng đồng này và nhanh chóng đạt được sự hiểu biết về các vấn đề quan trọng mà chúng ta phải đối mặt có liên quan đến tăng trưởng, giao thông, cảnh sát và dịch vụ cứu hỏa, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp hiện tại và tương lai.

 

Với 25 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh và lãnh đạo, tôi sẽ lắng nghe ý kiến cũng như các mối quan tâm của quý vị, cũng rất hoan nghênh các cuộc thảo luận hiệu quả để tạo ra một thành phố bền vững và lành mạnh về tài chính.

 

Black Diamond đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử. Việc tăng trưởng có trách nhiệm bảo tồn lịch sử lâu đời cũng như trân trọng không gian xanh quý giá của thành phố có thể được thực thi cùng một lúc. Cộng đồng tham gia: Ủy ban Ngày lao động Black Diamond, Ban hội Lịch sử Black Diamond, Phòng Thương mại Maple Valley Black Diamond, Liên minh Lập pháp Phòng thương mại East King, Tôi mong nhận được phiếu bầu của quý vị. 

27 vi-VN Production