Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Black Diamond

Hội đồng Vị trí Số 6

Bernie O'Donnell

Bernie O'Donnell

28935 233RD AVE SE

BLACK DIAMOND, WA 98010

(206) 446-9800

bernie.odonnell@rockpmservices.com

Education: Cử nhân Kiến trúc, Đại học Washington
Occupation: Chủ Doanh nghiệp Nhỏ, Công ty Dịch vụ Quản lý Dự án
Statement:

Sự phát triển trong khu vực của chúng ta gây nguy hiểm cho sự an toàn của người đi bộ, gia tăng tắc nghẽn giao thông, gây ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng và môi trường nếu chúng ta không quản lý sự phát triển này như đã thống nhất. Thành phố Black Diamond cần đưa ra các quyết định sáng suốt, kịp thời, thiết lập chính sách đảm bảo an ninh công cộng và chất lượng cuộc sống cho cư dân của chúng ta.

Chúng ta phải đầu tư vào các lực lượng phản ứng tuyến đầu, các cơ sở công cộng và cơ sở tiện ích ngay bây giờ để đảm bảo an ninh công cộng và dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp địa phương và các du khách tới đây. Hội Đồng phải lắng nghe và trao đổi với người dân, phải thể hiện sự minh bạch và yêu cầu các nhà phát triển chịu trách nhiệm đóng góp công bằng phần của mình.

Tôi cam kết lắng nghe, tìm hiểu, lên tiếng, và là tiếng nói của quý vị, đưa ra các quyết định sáng suốt cũng như đưa ra các phương án lãnh đạo cần thiết trong Hội đồng Thành phố nhằm duy trì chất lượng cuộc sống để tất cả chúng ta cùng tận hưởng. Black Diamond đã là nhà của tôi và gia đình tôi trong suốt 14 năm qua. Tôi cam kết nỗ lực hết mình và rất mong nhận được lá phiếu bầu của quý vị.

27 vi-VN Production