Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Thành phố Black Diamond

Hội đồng Vị trí Số 4

Leih Mulvihill

Leih Mulvihill

PO BOX 137

BLACK DIAMOND, WA 98010

(253) 886-1918

LEIH023@GMAIL.COM

Education: Cử nhân Quản lý Kinh doanh Kỹ thuật với chuyên ngành phụ Thiết kế Đồ họa, Đại học Devry
Occupation: Nghỉ hưu, Nhà thiết kế Đồ họa tự do, bán thời gian, chuyên về công cụ hỗ trợ dạng in ấn
Statement:

Khi tôi chuyển đến Black Diamond gần 30 năm trước, tôi biết rằng cuối cùng mình đã tìm được Thành phố Quê nhà của mình. Tôi cùng gia đình đã sinh sống ở đây, sở hữu và hoạt động kinh doanh tại đây, và đã tích cực hỗ trợ Black Diamond theo mọi cách mà tôi có thể.

Tôi là Giám đốc Phòng Thương mại MVBD trong bảy năm. Tôi đã thành lập Hiệp hội Thương gia BD và Ngày Thợ mỏ năm 2003, đã công tác trong Ủy ban Kế hoạch trong bốn năm và có kinh nghiệm về công việc của Hội đồng Thành phố. Tôi đã công tác ở vị trí Giám đốc Điều hành và Chủ trì Ngày lễ Lao động trong 14 năm. Và tôi tiếp tục công tác tại Hội Sử học BD ở vị trí là Nhà biên tập từ năm 2012.

Tôi thích nghĩ rằng mình là một người xây dựng sự đồng thuận. Tôi đã nỗ lực làm việc để bảo vệ nét đặc trưng đồng thời bảo đảm tương lai thịnh vượng của thành phố. Tôi là một người cổ vũ và tôi đang cổ vũ cho Black Diamond khi tôi tiếp tục công việc của mình để giữ gìn cảm giác "Thành phố Quê nhàcủa chúng ta.

27 vi-VN Production