King County logo
v1.0.0

Thành phố Black Diamond

Thị trưởng

Carol Benson

Carol Benson

30005 232ND AVE SE

BLACK DIAMOND, WA 98010

(206) 510-3424

benson.carol@comcast.net

Education: Đại học Bellevue, Đại học Washington
Occupation: Thị trưởng Toàn thời gian, Giám đốc Tài chính đã nghỉ hưu
Statement:

Là một Thị trưởng và một cư dân của thành phố trong suốt 42 năm qua, tôi đã làm việc chăm chỉ để bảo vệ chất lượng cuộc sống cho toàn bộ cộng đồng chúng ta. Tầm nhìn của tôi là phát triển chậm rãi để lưu tâm đến các đường sá của chúng ta, giao thông, trường học và sự bảo vệ môi trường.

Dưới sự lãnh đạo của tôi, tôi đã giúp gia tăng số dư quỹ chung và đưa ra ngân sách bền vững hàng năm. Với sự trợ giúp của MPD, chúng ta đã thay thế một số cơ sở hạ tầng quan trọng trên đường Roberts Drive nhằm tăng khả năng tiếp cận với dịch vụ cứu hỏa cho toàn bộ cư dân trong khu vực. Thành phố đã được tài trợ $2.2 triệu để thay thế ba cống nước ở Covington Creek bằng một cây cầu có lan can và vỉa hè. Chúng ta đã hoàn thành lối đi dành cho người đi bộ qua Rock Creek, nối Khu Lịch sử của Black Diamond với Ten Trails. Quy hoạch mặt bằng cho một Trạm Cứu hỏa mới trên Đồi Lawson đã được phê duyệt.

Tôi muốn đưa thành phố của chúng ta trở thành một nơi tốt nhất có thể; cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên sự khác biệt.

27 vi-VN Production