Most King County offices will be closed on July 4, for Independence Day.  
King County logo
v1.0.0

Khu Nghĩa trang Quận King Số 1

Ủy viên Vị trí Số 3

Lisa Ann Ryan Devereau

Lisa Ann Ryan Devereau

18005 VASHON HIGHWAY SW

VASHON, WA 98070

(206) 799-7480

lisa@islandfuneral.com

Education: Bằng Cao đẳng ngành Nhân văn và Khoa học
Occupation: Quản lý Dịch vụ Tang lễ của Island, Giám đốc Tang lễ
Statement:

Tôi đã công tác trong Hội đồng Nghĩa trang trong 17 năm qua và với sự trợ giúp của các Thành viên Hội đồng khác và nhân viên, chúng tôi đã thực hiện được một số cải tiến lớn. Tôi hi vọng tiếp tục duy trì với những cải hiện đó và thêm một nghĩa trang xanh cho Vashon. Tôi sinh ra và lớn lên ở Vashon và quan tâm đến lịch sử cũng như tổ tiên của chúng ta, tôi sẽ tiếp tục tôn vinh những giá trị này bằng cách bảo vệ lịch sử Nghĩa trang của chúng ta.

27 vi-VN Production