King County logo
v1.0.0

Học khu Tukwila Số 406

Giám đốc Khu vực Số 1

No photo submitted

Carlee Hoover

4816 S 124TH ST

TUKWILA, WA 98178

(206) 713-8623

electcarleehoover@gmail.com

www.electcarleehoover.com

Education: Học Nhạc tại Đại học Tiểu bang Sam Houston và Đại học Houston Baptist
Occupation: Chủ Doanh nghiệp, Chuyên gia đào tạo, Thành viên Hội đồng Điều hành, Ủy viên Hội đồng – Rainbow City Sports
Statement:

Chúng ta đang ở thời điểm then chốt cùng thời cơ đoàn kết, tận dụng những quan điểm đa dạng trong cộng đồng và đổi mới tư duy giáo dục công lập. Tất cả những mục tiêu trên đều có thể khả thi nếu có các nhà lãnh đạo với tinh thần đương đầu và táo bạo, dám đối mặt với thực trạng, dám đặt ra những câu hỏi hóc búa và thực hiện các chính sách lấy học sinh/sinh viên làm trung tâm. Trải qua hơn 10 năm bồi dưỡng phát triển thanh thiếu niên và giữ vai trò lãnh đạo trong tổ chức phi lợi nhuận, tôi đã học được một điều rằng chỉ bằng cách phát huy sức mạnh tập thể, để mọi người lên tiếng và chủ trương đổi mới, chúng ta mới có thể giúp cả cộng đồng cùng phát triển.

 

Với tư cách là thành viên Hội đồng, tôi sẽ chủ trương ưu tiên giải pháp chăm sóc trẻ em toàn diện bằng cách tăng cường quan hệ đối tác cũng như đảm bảo cung cấp nguồn lực và chương trình đào tạo chất lượng. Chúng tôi sẽ tăng cường bình đẳng bằng cách dành ưu tiên hàng đầu cho cộng đồng và nâng cao quyền tự do ngôn luận của thanh thiếu niên để học sinh/sinh viên nắm giữ sự nghiệp học hành của chính các em.

 

Với chủ trương tập trung vào thay đổi như thế này, chúng ta phải chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ, lòng tin, tinh thần hợp tác và tầm nhìn rõ ràng. Chúng ta cần có những nhà lãnh đạo dũng cảm cam kết hành động minh bạch. Nếu nhận được lá phiếu của quý vị, tôi sẽ trình những vấn đề này lên Hội đồng Giáo dục Tukwila.

27 vi-VN Production