Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa & Cứu hộ South King

Đề xuất Số 1

Thu Thuế Tổng quát $3,750,000 cho việc Bảo trì và Hoạt động

 

Hội đồng Ủy viên của Sở Cứu hỏa & Cứu hộ South King đã thông qua Nghị quyết Số 573 liên quan đến một đề xuất nhằm tài trợ cho các chi phí bảo trì và hoạt động. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ cho phép Sở thu thuế bất động sản, bất kể các giới hạn của chương 84.52 RCW, đối với tất cả các bất động sản chịu thuế trong phạm vi của Sở:

 

Năm thu
thuế
Mức thuế ước
tính/
$1,000 của giá trị
được thẩm định
Số tiền thuế

2021

$0.19

$3,750,000

2022

$0.18

$3,750,000

2023

$0.17

$3,750,000

2024

$0.16

$3,750,000

được sử dụng cho việc bảo trì và hoạt động và tăng mức dịch vụ hiện tại của các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và y tế khẩn cấp. Có nên chấp thuận đề xuất này không?

Không


Sở Cứu hỏa và Cứu hộ South King, phục vụ các công dân của vùng Greater Federal Way và Des Moines, đang đưa ra một đề xuất thuế thặng dư lên lá phiếu ngày 4 tháng 8 năm 2020. Đề xuất này sẽ ủy quyền cho sở cứu hỏa thu $3.75 triệu hằng năm, với mức thuế ước tính là $0.19 trên mỗi $1,000 của giá trị được thẩm định trong năm đầu tiên, trong khoảng thời gian bốn năm từ 2021 đến 2024. Đề xuất này là một sự thay thế cho khoản thuế sắp hết hạn, và được trình bày lên để cho phép cử tri có cơ hội duy trì các dịch vụ và nhân sự hiện tại của sở cứu hỏa. Khoản thuế này được gọi là Thuế Bảo trì & Hoạt động.

 

Cử tri đã phê duyệt khoản thuế Bảo trì & Hoạt động vào năm 2012, và một lần nữa vào năm 2016. Sở cứu hỏa phụ thuộc vào tiền thuế M&O để tăng doanh thu thuế bất động sản thông thường. Khôi phục lại mức thuế năm 2017 ở mức .19 trên mỗi $1,000 của giá trị được thẩm định sẽ cho phép sở cứu hỏa thu thêm $1 triệu mỗi năm trong vòng 4 năm. Những khoản tiền này sẽ được sử dụng để khôi phục kế hoạch cải thiện vốn của sở cứu hỏa để thay thế kịp thời các thiết bị đã cũ.

 

Hội đồng Ủy viên của Sở đã xác định rằng đề xuất này là cần thiết để duy trì mức độ hiệu quả của dịch vụ và khôi phục kế hoạch cải thiện vốn đã bị đóng băng kể từ cuộc suy thoái kinh tế vừa qua. Việc bác bỏ đề xuất này sẽ dẫn đến việc giảm mức độ dịch vụ, sa thải nhân viên sở cứu hỏa bao gồm lính cứu hỏa, có khả năng loại bỏ các dịch vụ đặc biệt cho cộng đồng, trì hoãn việc thay thế thiết bị khẩn cấp, và các cắt giảm tương tự.

 

Sở Cứu hỏa & Cứu hộ South King (SKFR) cần sự hỗ trợ của quý vị để thay thế khoản Thuế Bảo trì và Hoạt động sắp hết hạn. Thuế Bảo trì và Hoạt động là một cách thức tài trợ được các cử tri ủng hộ trước đây vào năm 2012 và 2016 để duy trì các dịch vụ cứu hỏa thiết yếu của sở. Trong thời gian này, SKFR đã duy trì dịch vụ chuyên nghiệp, hữu ích với sự tăng trưởng nhanh chóng về dân số, phát triển xây dựng, và số lượng cuộc gọi ứng phó khẩn cấp hiện nay vượt quá 20,000 mỗi năm.

Thay thế khoản Thuế sắp Hết hạn. Sử dụng mức thuế M&O 2017 là .19 cent trên mỗi $1,000 của giá trị được thẩm định cung cấp nhân sự và thiết bị cần thiết cho giai đoạn thu thuế M&O này.  Chủ sở hữu một căn nhà trị giá $400,000 sẽ chỉ trả hơn $6 một tháng (nhiều hơn $1.60 so với mức hiện đang trả).

 

Ủng hộ Sở Cứu hỏa. Khoản thuế này tài trợ cho nhiều khoản chi tiêu cần thiết để duy trì nhân sự và thay thế các thiết bị đã lỗi thời, đảm bảo chất lượng phòng cháy chữa cháy, an toàn tính mạng, và ứng phó khẩn cấp. Nếu không có nguồn tài trợ quan trọng này, SKFR sẽ bị buộc phải giảm các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng và trì hoãn việc thay thế thiết bị.

Bỏ phiếu thuận! Bản chất cơ bản của nhiệm vụ mà SKFR đang đảm trách có thể được thấy rõ hơn trong tình hình đại dịch này, nơi mà lính cứu hỏa/EMT thực hiện nhiệm vụ với trình độ chuyên môn cao ở tuyến đầu.  Họ phục vụ chúng ta tốt.  Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ SKFR để duy trì một cộng đồng mạnh mẽ và khỏe mạnh.

Ed Plumlee, Shelley Pauls, Matt Mahoney, voteyesSKFR@gmail.com

No statement submitted.

Statements in favor of and in opposition to a ballot measure are submitted by committees appointed by the jurisdiction. No persons came forward to serve on the committee and to write a statement in opposition. If you would like to be involved with a committee in the future please contact the jurisdiction.
 

Tải văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Anh

Văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Việt có sẵn theo yêu cầu

Tỷ lệ chấp thuận 60% và ít nhất 8,107 phiếu bầu thuận (Hiến pháp Washington, điều VII, mục 2(a))

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, xin vui lòng liên lạc: Joe F. Ganem IV, Giám đốc Điều hành – Hoạt động Kinh doanh, 253-946-7334, joe.ganem@southkingfire.org

21 vi-VN Production