Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
v1.0.0

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Mountain View

Đề xuất Số 1
Thu Thuế Tổng quát cho việc Bảo trì và Hoạt động

 

Hội đồng của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Mountain View đã thông qua Nghị quyết Số 20-535 liên quan đến một đề xuất nhằm tài trợ đầy đủ cho các chi phí bảo trì và hoạt động. Đề xuất này cung cấp cho sự hỗ trợ của các dịch vụ phòng cháy chữa cháy và y tế khẩn cấp, cơ sở, việc bảo trì, nhân sự và hoạt động bằng cách cho phép Sở thu các khoản thuế thặng dư sau đây:

 

Năm thu  
thuế
Mức thuế ước tính/
$1,000 của giá trị
được thẩm định
Số tiền thuế

2021

$0.30

$965,000

2022

$0.30

$965,000

2023

$0.30

$965,000

2024

$0.30

$965,000

Có nên chấp thuận đề xuất này không?

Không


Nếu được các cử tri chấp thuận, Sở Cứu hỏa & Cứu hộ Mountain View sẽ được phép thu thuế Bảo trì và Hoạt động với số tiền $965,000 mỗi năm trong thời hạn tạm thời bốn năm. Sở ước tính rằng mức thuế liên quan mỗi năm sẽ là khoảng $0.30 trên $1,000 của giá trị bất động sản được thẩm định. Khoản thuế thặng dư này sẽ được cộng thêm vào khoản thuế thông thường của Sở.

Số lượng các cuộc gọi đã tăng gần sáu phần trăm trong năm ngoái. Sở bị giới hạn ở mức tăng một phần trăm doanh thu theo luật tiểu bang, và không theo kịp nhu cầu dịch vụ. Nhiều cuộc gọi hơn có nghĩa là các thiết bị khẩn cấp bị hao mòn thêm. Một số thiết bị khẩn cấp cần phải được thay thế trước khi chúng trở nên không an toàn. Một số trạm cứu hỏa cũng cần được đại tu và bảo trì để kéo dài thêm thời gian sử dụng.

Những hạng mục vốn này quá đắt để có thể được tài trợ thông qua tiền thuế hoạt động hằng ngày của Sở mà không cắt giảm các mức dịch vụ khẩn cấp. Khoản thuế Bảo trì & Hoạt động này sẽ cho phép Sở thanh toán bằng tiền mặt cho các giao dịch mua này do đó tránh được các khoản lãi suất. Sở cũng dự đoán một phần của tiền thuế Bảo trì & Hoạt động sẽ giúp chi trả các chi phí không lường trước được liên quan đến COVID-19, như đồ bảo hộ cá nhân cho lính cứu hỏa và thiết bị y tế.

Chủ sở hữu một ngôi nhà trị giá $384,000 đô la (trung bình trong khu vực) sẽ phải trả tiền thuế Bảo trì & Hoạt động khoảng $9.60 một tháng. Khoản thuế này sẽ hết hạn sau bốn năm, trong khi các hạng mục vốn sẽ tồn tại trong 15-30 năm. Quý vị có thể xem thêm thông tin về khoản thuế Bảo trì & Hoạt động này trên trang web của Sở Cứu hỏa www.mvfire.org.

Là cư dân trong khu vực của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Mountain View, chúng ta may mắn có được những nhân viên cấp cứu và cứu hỏa có kỹ năng cao và được đào tạo tốt. Sở Cứu hỏa đang yêu cầu Thuế Bảo trì và Hoạt động để cập nhật thiết bị bảo hộ và dụng cụ.

Trạm cứu hỏa của chúng ta là một khoản đầu tư của cộng đồng và một số trạm cần phải được thực hiện các sửa chữa và bảo trì quan trọng để kéo dài thời gian sử dụng. Một chiếc xe cứu hỏa và xe bồn chở nước cần phải được thay thế trước khi chúng trở nên không an toàn. Các cập nhật thiết bị quan trọng khác cần thiết là máy khử rung tim và thiết bị thở độc lập. Đại dịch này đã cho thấy sự quan trong của các thiết bị bảo hộ cá nhân. Những hạng mục này rất cần thiết để cứu người, nhưng quá tốn kém để được tài trợ thông qua khoản thuế thông thường mà được dùng để chi trả cho các hoạt động hằng ngày.

Chủ sở hữu một căn nhà có giá trị trung bình sẽ phải trả khoảng $10 một tháng cho khoản Thuế Bảo trì và Hoạt động được đề xuất này. Khoản thuế này sẽ hết hạn sau bốn năm, nhưng các khoản đầu tư này sẽ tồn tại 15-30 năm.

Từ xưa đến nay Sở Cứu hỏa của chúng ta chỉ yêu cầu chúng ta giúp đỡ khi cần thiết. Trên thực tế, đây chỉ là lần thứ hai họ yêu cầu doanh thu bổ sung trong 66 năm qua.Họ có mặt 24/7 để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cần thực hiện phần của mình. Xin bỏ phiếu thuận.

Linda Sue Cowan, Jim Rottle, cowanls@comcast.net

No statement submitted.

Statements in favor of and in opposition to a ballot measure are submitted by committees appointed by the jurisdiction. No persons came forward to serve on the committee and to write a statement in opposition. If you would like to be involved with a committee in the future please contact the jurisdiction.
 

Tải văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Anh

Văn bản đầy đủ của nghị quyết này bằng tiếng Việt có sẵn theo yêu cầu

Tỷ lệ chấp thuận 60% và ít nhất 1,460 phiếu bầu thuận (Hiến pháp Washington, điều VII, mục 2(a))

Nếu quý vị có câu hỏi về dự luật này, xin vui lòng liên lạc: Greg Smith, Trưởng Sở Cứu hỏa, 253-735-0284, chiefsmith@mvfire.org

21 vi-VN Production