King County logo
v1.0.0.1
Degmada Dugsiga Kent Lr. 415

Soo Jeedinta Lr. 1
Beddelka Canshuurta Wakhtigeedu Dhammaanayso ee Barnaamijyada Waxbarashada iyo Howlgallada

Guddiga Agaasimeyaasha ee Degmada Dugsiga Kent Lr. 415 ayaa hirgeliyay Qaraarka Lr. 1650 ee khuseeya soo jeedin lagu taageerayo kharashyada barnaamijyada waxbarashada iyo howlgallada. Haddii la ansixiyo, soo jeedintaan waxay Degmada u oggolaanaysaa inay qaado canshuuraha xad dhaafka ah ee soo socda, oo beddelaaya canshuurta wakhtigeedu dhammaanayso, ee dhammaan hantida la canshuuri karo ee gudaha Degmada, si loo taageero barnaamijyada waxbarashada iyo howlgallada ee aan lagu maalgelin barnaamijka qaanuunka ah ee Gobolka ee waxbarashada aasaasiga ah.

 

Sannadka

Ururinta

Qiyaas Ahaan Qiimaha Canshuurta/$1,000
Qiimeynta La Qiimeeyay

Caddadka Canshuurta

2025

$1.72

$79,300,000

2026

$1.72

$82,500,000

2027

$1.72

$85,800,000

 

Ma tahay in soo jeedintaan la ansixiyo?

Haa

Maya


Ansixinta Soo Jeedinta 1-aad ayaa u sahlaysa Degmada Dugsiga Kent inay beddesho canshuurta wakhtigeedu sii dhacaayo ee barnaamijyada dugsiyada iyo shaqooyinka ayadoo qaadeysa canshuur dhan $79,300,000 oo la ururinaayo sannadka 2025, $82,500,000 oo la ururinaayo 2026, iyo $85,800,000 oo la ururinaayo 2027. Sida waafaqsan Qaraarka Lr. 1650 ansixinta soo jeedintaan, lacagahaan ayaa loo adeegsan doonaa bixinta shaqooyinka maalinlaha ah ee dugsiga si loo buuxsho baahiyaha ardayda ee uusan kharashkooda bixin gobolka, ayna ku jiraan laakiin aanan ku xaddidnayn, farshaxanka, ciyaaraha, nashaadaadka ka baxsan manhajka, waxbarashada gaarka ah, badqabka iyo amniga dugsiga, waxbarashada xirfadda ee shaqaalaha, kharashaadka shaqada iyo dayactirka dhismaha , iyo shaqaale dheeraad ah oo ay ku jiraan macallimiinta, kalkaaliyeyaasha, kaaliyeyaasha macallimiinta, khabiirrada caafimaadka dhimirka, iyo shaqaalaha taageerada kale ee ardayda.

Ayadoo lagu saleynaayo xogta qiimaha la qiimeeyay ee la filayo, Degmadu waxay ku qiyaasaysaa qiimaha canshuurta $1.72 ka mid ah $1,000 ee qiimeynta la qiimeeyay ee lasoo ururin doono sannadaha 2025 ilaa 2027. Ka dhaafitaannada canshuurta ayay heli karaan mulkiileyaasha guryaha ee jira 61 iyo ka weyn, ama naafada ah, kuwaas oo buuxsha shuruudaha dakhliga ee gaarka ah.  Si aad u hesho wixii macluumaad ah ee la xiriira ka dhaafitaannada, wac Qiimeeyaha Degmada King oo aad ka helayso (206) 296-7300.

U codee si loo ansixiyo Soo Jeedinta 1 ee Beddelka Barnaamijyada Waxbarashada iyo Howlgallada!

Iyadoo gobolku uu horumariyay heerarka maalgelinta dugsiyada maxalliga ah, codbixiyeyaashu wali waa inay ansixiyaan qiyaas ahaan 15%  ka mid ah miisaaniyadda guud ee Kent. Maalgelintaan waxay gacan ka geysataa taageerada ardayda, barnaamijyada tacliinta (ay ku jiraan fanka/muusikada), taageerada fasalka (ay ku jiraan kalkaaliyeyaal dheeraad ah), iyo waxqabadyo (ciyaaraha iyo howlaha kobcinta). Dhammaan oo saamayn toos ah ku leh xaaladaha waxbarashada ardayga.

Maalgelinnadaan la’aantood, Degmadu ma awoodi doonto inay soo jiidato oo ayna sii haysato shaqaale tayo leh oo ka mid ah suuqa shaqada ee Degmada King. Canshuurtaan beddelka ah waxay ilaalin doontaa heerka canshuurta hadda ee ah $1.72 ka mid ah $1000 ee qiimeynta la qiimeeyay saddexda sanno ee soo socota. Dayactirkaan wuxuu u oggolaanayaa sii wadidda barnaamijyada muhiimka u ah ardaydeena iyo bulshadeena.

Sida waalidyo ardaydii hore ee Degmada Dugsiga Kent ahaan waxaan ognahay in joogtaynta maalgelinteena maxalliga ah ee dugsiyadeena dadweynaha ay tahay taageero toos ah oo ay helaan ardayda hadda wax ka barata dugsiyadeena iyo dhammaan qoysaska ku tiirsan dugsiyadeena si ay u noqdaan kuwa ugu fiican ee ku habboon carruurtooda. Codee si aad u ansixiso canshuurtaan beddelka ah!

Submitted by: Allyson Johnson, Alan Sutliff, Brooke Valentine

Carruurtaada mala taageeraa? Canshuuraha EP/O ee degmada ayaa ka kordhay laga bilaabo $44 milyan sannadka 2019 oo ay gaartay $85.8 milyan oo hore loo qorsheeyay, haddana dugsiyadu waxaa wali haysta shaqaale yari.  Halkee lacagtu aaddaa?  Dhimista shaqaalaha waa inay la jaan qaadayso dhimista canshuuraha.

Degmadu waxay isticmaalaysaa xeellado cabsi leh si ay taageero u hesho, iyadoo wax ka qabanaysa dhimista imaan karta iyo saameynta aan wanaagsannayn haddii la meel marin waayo.  Laakiin qaar badan oo ka mid ah barnaamijyadaan ayaa durba khatar ku jira.  Canshuurta waxaa lagu taageeraa kalkaalisada dugsiga, laakiin degmadu mar hore ayay jartay jagooyinka iyadoo miiska saaraysa miisaaniyadda gobolku bixiyo.  Canshuurtu waxay taageertaa waxbarashada gaarka ah, laakiin degmadu waxay jartay guud ahaan codka ay ansixiyeen guddiga iyo macallimiinta oo ayna ka dhigeen mid aan lagu kalsooneen.  Sidoo kale, waxaa sii kordha lacagaha mushaharka ah iyo shaqaaleysiinta shaqaalaha xirfadda sare leh.

Bulsho waxay si joogto ah u dalbadaan hufnaan dheeraad ah, taageero dheeraad ah oo la siiyo fasalka, iyo fasallada cabbirkooda yar yahay.  Taas beddelkeeda waxay heleen caksigeeda, laakiin iyadoo ay si joogto ah u kordhayso biilkooda canshuurta.  Fariin u dir degmada in aan sii wadi doonin taageeridda kharashaadka aan mas’uuliyadda ku dheehneen.

U codee isbeddel.  U codee Maya Soo Jeedinta 1 ee KSD: Beddelka Canshuurta Wakhtigeedu Dhammaanayso ee Barnaamijyada Waxbarashada iyo Howlgallada.

 

Submitted by: Shawn Bettinger, Joseph Riley

Ardayda ku jirta Degmada Dugsiga Kent waxaa taageera shaqaale daryeel oo ka tirsan KSD.  Canshuurta EP/O ee degmada ayaa sii wadi doonta bixinta kharashka kalkaaliyeyaasha dugsiga, shaqaalaha amniga iyo waxyaabo badan.  Degmadu waxay joogtaysay haysashada kalkaaliyeyaal sannadihii lasoo dhaafay caawinaad ka imaanaysay dhinaca canshuurtaan awgeed. 

Caddadka ay soo ururisay Degmadu waxaa xaddiday habraaca gobolka korna uma mana dhaafi doono caddadkaas xitaa haddii ay ka hooseyso kororka sicir bararka. Ku codee Haa Soo Jeedinta 1 ee beddelka Canshuurta KSD. 

 

Submitted by: Allyson Johnson, Alan Sutliff, Brooke Valentine

Yaan lagugu qaldin beenta "heerka canshuurta oo dadka oo dhan isku si loo canshuuro".  Iyadoo laga yaabo in sicirka canshuurtu uu ahaado isku mid ah, qiimeyaasha guriga kordhaaya ayaa kordhin doonta canshuurtaada.

Sida waalidiinta arday hore u dhigatay iyo arday hadda dhigata Degmada Dugsiga Kent ka ahaan, waxaanu ognahay in shaqaaleysiinta saxda ah ay muhiim u tahay si toos ah u taageeridda ardaydeena.  Haddii canshuurtaan ay tahay mid beddelaad ah, sidee ayay u maalgelinaysaa kalkaaliyeyaal dheeraad ah?  Haddii ay oggolaanayso sii socoshada barnaamijyada muhiimka ah, maxaa shaqaaleysiinta loo yareeyay?

 

Submitted by: Shawn Bettinger, Joseph Riley

Aqlabiyad Fudud (Dastuurka Washington, qodobka VII, qeybta 2(a))

Wixii su’aalo ah ee aad ka qabto cabbirka qaraarkan, la xiriir: Dr. Wade Barringer, Ku-Xigeenka Kormeeraha Guud, (253) 373-7001, Wade.Barringer@kent.k12.wa.us

39 so-SO Production

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka