King County logo
v1.0.0.1
Degmada Dugsiga Skykomish Lr. 404

Soo Jeedinta Lr. 1
Canshuurta Mashaariicda Raasumaalka Teknolojiga

Guddiga Agaasimeyaasha ee Degmada Dugsiga Skykomish Lr. 404 ayaa hirgeliyay Qaraarka 
Lr. 07_02_2023 ee khuseeya canshuurta casriyeynta teknolojiga. Soo jeedinta waxa ay oggolaanaysaa helitaanka teknolojiga waxbarashada iyo howlgalka, qalabka iyo tababarka, oo ay ku jiraan kombuyuutarrada fasalka si ay u taageeraan tilmaamaha, waxayna oggolaanaysaa canshuuraha hantida xad dhaafka ah ee soo socda ee dhammaan hantida la canshuuri karo ee gudaha Degmada

 

Sannadaha Ururinta

Qiyaas Ahaan Qiimaha Canshuurta/$1,000
Qiimeynta La Qiimeeyay

Levy AmountCaddadka Canshuurta

2024

$0.22694

$75,000

2025

$0.22694

$75,000

2026

$0.22694

$75,000

2027

$0.22694

$75,000

 

Ma tahay in soo jeedintaan la ansixiyo?

Haa

Maya


Ansixinta Soo jeedinta Lr. 1 waxay u oggolaanaysaa canshuurta $75,000 ee canshuuraha hantida gudaha Degmada Dugsiga Skykomish ee Lr. 404 ee canshuur ururinta 2024, canshuurta $75,000 ee ururinta 2025, canshuurta $75,000 ee ururinta 2026 iyo canshuurta $75,000 ee ururinta sannadka 2027, si loo maalgeliyo iibsashada iyo rakibidda, hirgelinta iyo maaraynta teknolojiyada kombuyuutarka iyo nidaamyada teknolojiyada, xarumo iyo mashaariic, oo ay ku jiraan laakiin aan ku koobnayn kobcinta kaabayaasha, helida qalabka, helida leesanka software-ka, iyo hirgelinta codsiyada oonleenka ah iyo tababarada. Iyadoo la raacayo Qaraarka Lr. 07_02_2023 ee ansixinta soo jeedintaan, canshuurahaan waxaa la ururin doonaa sannad dugsiyeedka 2023-2024 ilaa 2026-2027, loo dhan yahay, waxaana la dhigayaa Sanduuqa Mashaariicda Raasumaalka ee Degmada si loo gaaro horumarkaas si loo daboolo barnaamijyada waxbarasho ardayda ee hadda iyo mustaqbalka.  Haddii ay codbixiyeyaashu oggolaadaan, iyadoo ku salaysan macluumaadka qiimeynta la qiimeeyay, caddadka canshuurta la qiyaasay ka mid ah $1,000 ee qiimeynta la qiimeeyay waxay noqonayaan $.22694  (ururinta 2024), $.22694(ururinta 2025), $.22694 (ururinta 2026) iyo $.22694 (ururinta 2027).  Caddadka canshuurta saxda ah waa in la hagaajiyo iyadoo lagu salaynayo qiimeynta dhabta ah ee la qiimeeyay ee hantida ee gudaha Degmada wakhtigii canshuurta.

Haa U codee Soo Jeedinta 1. Tani maahan canshuur cusub.  Canshuurta hadda jirtay waa ay dhaci rabtaa.  Si loo kordhiyo canshuurta jirta, cod Haa ah ayaa loo baahan yahay.

Teknolojiyada kombuyuutarka ee dugsiyada waa kuwo aasaas ah. Waa in aan marka hore hubinno waxyaabaha muhiimka ah iyo kuwa aasaasiga ah si aan u gaarno saamaynta togan ee waxbarashada tayada leh.

Mustaqbalka dhow, ardayda maanta waxay noqon doonaan hoggaamiyeyaasha, shaqaalaha, iyo adeeg bixiyeyaasha bulshooyinka aan ku nool nahay anaga iyo qoysaskeena.  Waa muhiim in aan hadda u diyaarino wadada guusha.

Canshuurtaan ayaa maalgelinaysa baahida teknolojiyada ee ardayga, kombuyuutarrada, sabuuradaha casriga ah iyo kaabayaasha si tan ay u suurto gasho.  Lacagaha canshuurta laga qaado ayaa suurta geliso in dhammaan ardaydeena Degmada Dugsiga Skykomish ay u helaan teknolojiyada hadda jirta, waxbarashada aasaasiga iyo midda muhiimka ah ee maanta.  Fadlan Haa Ugu Codee Soo Jeedinta 1aad
 

Submitted by: Nancy Yarges

Wax bayaan ah lama soo gudbin.

 

Submitted by: Jeff Heckathorn, LevyNo.com

Wax bayaan ah lama soo gudbin.

Wax bayaan ah lama soo gudbin.

Aqlabiyad Fudud (Dastuurka Washington, qodobka VII, qeybta 2(a))

Wixii su’aalo ah ee aad ka qabto cabbirka qaraarkan, la xiriir: Christina Daniels, Maamulaha Ganacsiga, (360) 677-2623, cdaniels@skykomish.wednet.edu

39 so-SO Production

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka